Niedziela 4 Grudnia 2016

Trwa pobieranie liturgii

Prostujcie ścieżki!- II niedziela Adwentu - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Jezu, Mesjaszu obiecany przez proroków, idę do Ciebie drogą, którą z wysiłkiem staram się wciąż prostować i czynić gładką. Daj mi cierpliwość do samego siebie, abym na niej nie ustał. Dokładamy wysiłku, częstokroć jakże wielkiego, aby zdjąć brudne firany, dywany, obrusy. A czy znajdziemy czas, aby zrobić rachunek sumienia, wzbudzić szczery żal za grzechy i pójść do spowiedzi? Prostota stylu życia Jana Chrzciciela przyciągała uwagę wielu ludzi, którzy przychodzili, aby przyjąć u niego chrzest nawrócenia, zostawiając w wodzie brud swojego serca. Oni zrozumieli, że nadchodzi czas mesjańskiego pokoju. Nadchodzi on także i dla nas. Jednych złości wezwanie: „Nawracajcie się”, innych zaś raduje, gdyż świadomi swoich grzechów i ułomności, odczuwają potrzebę zachęty do zmagania się z nimi. Ci drudzy nie chcą przegapić nadchodzącego królestwa niebieskiego. Przygotowują drogę dla Pana, podejmują wysiłek prostowania ścieżek swego życia, czuwają. Wiedzą, że pogrążeni w wewnętrznym śnie, mogliby nie usłyszeć wołania Księcia Pokoju, który przybywa, aby strapionym przynieść zapowiedź raju.

Najnowsze informacje

 • W październiku Kościół szczególnie zachęca do włączenia się w modlitwę różańcową. Modlitwa ta kontynuuje tradycje pobożności monastycznej, stając się przez stulecia środkiem uświęcenia, pomocy i obrony.

  Zapraszamy codziennie do kościoła na wspólna modlitwę różańcową do Wiązownicy godz. 16.00 Czajków Płn. godz. 18.00i Smerdyna godz. 17.00

  Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

   

  CZĘŚĆ PIERWSZA — TAJEMNICE RADOSNE

  CZĘŚĆ DRUGA — TAJEMNICE ŚWIATŁA

  CZĘŚĆ TRZECIA — TAJEMNICE BOLESNE

  CZĘŚĆ CZWARTA — TAJEMNICE CHWALEBNE

  Data modyfikacji: 2016-10-22 21:06:09

 • Parafia Rzymsko-katolicka w Wiązownicy przygotowuje się do Uroczystości Odpustowej ku czci św. Michała Archanioła 29.IX.2016- CZWARTEK.

    Parafia Zaprasza na uroczystości odpustowe.

  Msze Św. będą odprawiane o godz. 7.00, 10.00, Suma Odpustowa o godzinie 12.00 i o godz. 16.00

  W tym roku przypada rocznica 100 lecia - dobudowania o wiele większej części kościoła, dwóch bocznych kaplic i prezbiterium.

  W latach 1913-1916 r. staraniem ks. proboszcza Władysława Kłosińskiego powiększono kościół o dwie boczne kaplice św. Barbary i św. Michała i o prezbiterium. Kościół rozbudowany według projektu architekta radomskiego Zygmunta Słomińskiego, późniejszego prezydenta Warszawy, który przygotował plan rozbudowy kościoła w Wiązownicy około roku 1912. Prace rozpoczęto w 1913 roku, pozwolenie oficjalne parafia otrzymała 22 kwietnia 1914 roku, postawiono w ciągu tego okresu mury, następnie położono drewniany dach i pokryto kościół blachą ocynkowaną- w 1916 i rozpoczęto modelowanie wnętrza łącznie z tynkowaniem. Wykonano ogrom pracy w trudnych czasach trwającej wojny i pod obszczałem kul. Powierzchnia dobudowana jest większa niż wcześniejszy wybudowana nawa główna. Proboszczowi pomagał komitet rozbudowy kościoła: Mazur Andrzej, Petelski Józef, Kwiecień Piotr, Śledź Marek, Macias Józef, Kubik Piotr, Dyl Andrzej i Lipiec Andrzej.

   W tym też roku przypada 10 lecie – postawienia kaplicy w Smerdynie w roku 2006.

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2016-09-24 21:13:30

 • MAJOWE ŚWIĘTA 

  Są ważne dla naszej narodowej tożsamości. Wyrastają one z podłoża miłości do ojczyzny, ofiarności, poświęcenia oraz bezinteresownej i codziennej pracy dla Polski i dla Boga.   

  1 maja - Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Do kalendarza liturgicznego weszło ono w 1955 roku i było odpowiedzią na znaki czasu, jakimi są sprawy ludzi pracy.

  2 maja-Dzień Flagi Państwowej - Święto obchodzimy od roku 2004. W tym dniu obchodzimy też: Dzień Polonii i Polaków  za Granicą.

  3 maja- Uroczystość NMP Królowej Polski - Głównej Patronki Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku.

  8 Maja- Uroczystość Wniebowstąpienie Pana Jezusa- Święto ruchome, tradycyjnie w chrześcijaństwie obchodzone w czwartek 40 dni po Wielkanocy. W Polsce jednak, od 2004 roku na mocy dekretu watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypada w VII Niedzielę Wielkanocną. Święto Wniebowstąpienia Pańskiego upamiętnia zwieńczenie życia Chrystusa na ziemi, który po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, by „zasiąść po prawicy Ojca”. Jak podają Dzieje Apostolskie św. Łukasza, akt wniebowstąpienia dokonał się na oczach apostołów na Górze Oliwnej. 

  8 maja- Uroczystość św. Stanisława - patrona Polski."Św. Stanisław stał się w dziejach duchowych Polaków patronem owej wielkiej, zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy go jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem ład moralny tworzy się poprzez ludzi. Dochodzi w nim więc do głosu ogromna ilość takich właśnie prób, z których każda jest próbą wiary i próbą charakteru" 

  15 maja -Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)- jedno z najważniejszych świąt — upamiętnia ono zesłanie Ducha Świętego na Maryję matkę Jezusa oraz Apostołów: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). Tak więc Jezus nie tylko założył Kościół, ale również powierzył go opiece Ducha po swoim zmartwychwstaniu. Święto to obchodzone jest ono już od 306 r. i pierwotnie jego obchody trwały aż 7 dni, a nie 2 jak jest to obecnie.

  16 maja- Matki Kościoła- Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski - za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.

  18 maja- Rocznica urodzin św. Jana Pawła II

  Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły seniora i Emilii z Kaczorowskich. Jego brat, Edmund, miał wówczas 14 lat. sierpniu 1946 roku Wojtyła ukończył celująco czteroletnie studia teologiczne. 1 listopada 1946 z rąk kardynała Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. W lipcu 1958 roku nadeszła z Rzymu decyzja Piusa XII dotycząca powołania Wojtyły na stanowisko biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej i powierzenia mu tytularnej stolicy biskupiej Ombii. Następnie zostaje kardynałem a16 października 1978 zostaje wybrany na następce św. Piotra- papieżem. 

  A w 2011 dzwony ogłosiły całemu światu  nowego błogosławionego, który stał się orędownikiem przed Bogiem a w 2014  27 kwietnia ogłoszony świętym. 18 maja obchodzimy kolejną rocznice urodzin  świętego JP II.

  JAN PAWEŁ II O OJCZYŹNIE -CZYLI NASZE-  WESTERPLATTE.

  "Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze „być” i nasze „mieć”. I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość naszego „być” i „mieć” nie zależała od nas".

  22 maj- Uroczystości Trójcy Świętej- zaraz po niedzieli Zesłania Ducha Świętego nawiązuje do starożytnej teologii Ojców Kościoła, którzy podkreślali, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym. Św. Rupert, opat z Ottobeuren (+ ok. 1180), tak tłumaczy, dlaczego zostało ono umieszczone w najbliższą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego: "Albowiem wkrótce po Zstąpieniu Ducha Świętego prawda Chrystusowa i chrzest przez Niego nakazany w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego były udzielane po całym świecie. Tak przeto uroczystość dzisiejsza jest najpiękniejszym zamknięciem cyklu zbawienia". W Polsce z tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. 

  26 maj -Boże Ciało. Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa -Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej zwane Bożym Ciałem) jest to święto obchodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to święto obowiązujące Katolików do uczestniczenia w tym dniu we mszy świętej. W Polsce Boże Ciało zostało ustanowione dniem wolnym od pracy.

  Przypada na ten dzień -Dzień Matki- to święto na cześć wszystkich matek obchodzone w wielu krajach świata. Jego współczesna forma zapoczątkowana została w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku, gdzie obchodzone jest w drugą niedzielę maja. W Polsce święto to, wypada 26 maja. Pierwszy raz obchodzone było w 1914 roku w Krakowie.

  Cały miesiąc Maj od niepamiętnych czasów poświęcony jest czci Matki Bożej.   

  Kiedy wszystko w przyrodzie kwitnie, pachnie i śpiewa, zwracamy się do Matki Jezusowej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych.

  Zapraszamy codziennie na majówki- do Wiązownicy - godz. 16.00 , Czajkowa- godz. 18.00 , Smerdyny- godz. 18.00  na modlitwę w intencji naszej Ojczyzny- POLSKI.  

    

    

  Data modyfikacji: 2016-04-30 21:47:29

 •  

   

   Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota.  

  Wielki Czwartek ma miejsce przypomnienie Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, wtedy także kończy się okres Wielkiego Postu. 

   

  Wielki Piątek przypomina Jego męczeńską śmierć na krzyżu,

   

   W Wielką Sobotę adorujemy krzyż, odwiedzając symboliczny grób Jezusa oraz święcimy pokarmy, wieczorem jest Liturgia Światła i świętujemy Zmartwychwstanie Jezusa.

  Z okazji Swiąt Wielkanocnych składamy wszystkim życzenia wielkanocne. Życzymy błogosławionych Świąt Wielkanocnych.

   

   

    

    

  Data modyfikacji: 2016-03-26 14:27:08

 • W 2016 roku okres Wielkiego Postu będzie obejmował okres między 10 lutego a 23 marca.

  Wielki Post to okres ruchomy w kalendarzu liturgicznym Kościoła.

  Wypada on pomiędzy Środą Popielcową.

  a Wielkim Czwartkiem (kończy go liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej). Wielki Post trwa czterdzieści dni, nie licząc niedziel. Jest to czas przygotowania na święto Zmartwychwstania Chrystusa, podejmujemy pokutę oraz uczestniczymy w specjalnych nabożeństwach i rekolekcjach.

   

  W każdy piątek Wielkiego Postu  ma miejsce droga krzyżowa w naszej parafii o godzinie 16.00.Od 26.II.- GODZ. 17.00. Uczestniczy w niej młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

   W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 12.00  Gorzkie Żale z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym.

   Ponadto w miesiącu marcu przed Wielkanocą wierni mogą uczestniczyć w wielkopostnych kilkudniowych rekolekcjach. Wspomniane formy liturgiczne mają służyć pogłębieniu duchowej refleksji oraz przygotowaniu na czas zmartwychwstania Chrystusa.

  W tradycji Kościoła zaleca się również wiernym podjęcie wybranego postanowienia wielkopostnego, czyli specjalnego wysiłku, który ma służyć umocnieniu wiary.

  REKOLEKCJE w parafii Wiązownica trwały    Od 10 marca do 12 marca 2015 

  Rekolekcje głosili: ks. Marcin Chłopek i ks. Tadeusz Kopacz, ks. Krzysztof Irek

  Adoracje Kół Żywego Różańca. –Wielki Piątek

  1. Od 8.00-do 9.00Koło Różańcowe Czajków Południowy Matki Bożej FATIMSKIEJ  Zelatorka -Halina Gawlak

  2.   Od 9.00-do 10.00Koło Różańcowe Czajków Południowy Matki Bożej Siewnej Zelatorka Zofia Sala

  3.     Od 10.00-do 11.00Koło Różańcowe Smerdyna Matki Bożej Częstochowskiej

  4.     Od 11.00-do 12.00Koło Różańcowe Smerdyna

  5.     Od 12.00-do 13.00Koło Różańcowe Czajków Północny M.B. Nieustającej Pomocy Zelatorka Zuzanna Góral

  6.     Od 13.00-do 14.00Koło Różańcowe Czajków Północny Zelatorka Maria Korycińska

  7.     Od 14.00-do 15.00Koło Różańcowe Wiązownica Duża Matki Bożej Fatimskiej Zelatorka- Maria Koselak

  8.     Od 15.00-do 16.00Koło Różańcowe Wiązownica Duża Matki Bożej z Lourdes Zelatorka Zofia Golonka

   

   

  ŚWĘTE DNI PASCHLNE

   

  W Wielki Czwartek rozpoczynamy w Kościele Triduum Paschalne

   

                                                               WIELKI CZWARTEK

         1.

  Święte Dni Męki i Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa

   

  Msza Wieczerzy Pańskiej o godzinie 17.00

   

  Po mszy świętej -przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy  I Adoracja:  

   

  [ godzinna adoracja] prowadzi Legion Maryi

     
   

  WIELKI PIĄTEK- Dzień Męki i Śmierci Jezusa

   

  godzina 8.00-do 16.00      Adoracja przy CIEMNICY Koła Żywego Różańca i ministranci.

   

  godzina 16.00      OSP - wystawia straże przy grobie

   

  godzina 16.00    Nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża Świętego

   

  godzina 17.30    Gorzkie Żale

        2.

  Adoracja przy Bożym Grobie do godziny 21.00

   

   

   

  W Wielki Piątek w całym Kościele nie odprawia się Mszy Świętej. W tym dniu

   

  obowiązuje post ścisły i nie ma od niego dyspensy. Wstrzymanie się od pokarmów

   

  mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia

   

  Należy jednak zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy nie są jeszcze

   

  zobowiązani prawem byli wprowadzani w autentycznego ducha postu.

     
   

  WIELKA SOBOTA

   

  godzina 8.00 do 18.00 OSP wystawia straż przy Grobie Pana Jezusa

   

  godzina 8.00 do 18.00 - trwa adoracja przy grobie przy wystawionym Najświętszym

   

  Sakramencie

         3.

  Poświęcenie pokarmów : WIĄZOWNICA godz.  9.00, 10.00, 11.00, 12.00

   

  Dojazdy: Wiązownica Duża -9.30, Czajków Płd. 10.00, Czajków  Płn.- kościół 10.30, Łukawica- 11.00

   

  Smerdyna - kaplica 11.30.   Bukowa -9.15, Wiązownica Mała - 10.30

   

   

   

  LITURGIA ŚWIATŁA- WIELKIEJ SOBOTY godz. 18.00

   [ przynosimy świece]

    

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2016-03-20 00:37:20

Najnowsza katecheza (numer 153)

KATECHEZA 153: NA CZYM POLEGA NIEZATARTY CHARAKTER SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ?

            Sakrament święceń na pierwszym miejscu upodabnia tego, kto go przyjmuje do Jezusa, ponieważ otrzymując wyjątkową łaskę od Ducha Świętego staje się współpracownikiem Chrystusa w celu budowania Jego mistycznego Ciała, jakim jest Kościół. 

Święcenia dają mu pełne prawo, aby działał, jako przedstawiciel swojego Mistrza i Nauczyciela w odniesieniu do Jego potrójnej misji kapłana, proroka i króla. Misja kapłańska uzdalnia go, aby in persona Christi składał Bogu Ojcu ofiarę Nowego Przymierza oraz celebrował inne sakramenty święte, poprzez które uświęca wszystkich wiernych, którzy pragną dążyć do doskonałości chrześcijańskiej.

  

Misja prorocka umożliwia mu podjęcie zadań głoszenia Słowa Bożego oraz wcielania Go poprzez przykład codziennego życia, aby była zachowana harmonia między tym, co się naucza a tym jak się żyje. Misja królewska przypomina o wielkiej godności stania się dzieckiem Bożym, jaką każdy wierzący otrzymał na chrzcie i bierzmowaniu.

Sakrament święceń na każdym kandydacie wyciska również niezatarty charakter duchowy, który nie może być powtarzany ani udzielany tylko na określony czasu. Ten, kto otrzymał ważne święcenia może oczywiście z powodu słusznych motywów zostać zwolniony z funkcji i obowiązków wynikających ze święceń bądź też otrzymać zakaz ich wykonywania, jednakże nie może stać się człowiekiem świeckim we właściwym znaczeniu tego słowa, ponieważ charakter wyciśnięty przez święcenia jest nieusuwalny. Krótko mówiąc, powołanie i posługa otrzymana w dniu święceń naznaczyły go już na zawsze zgodnie ze znanym powszechnie stwierdzeniem: Jesteś kapłanem na wieki.

            Święty Proboszcz z Ars kiedyś stwierdził:

Kapłan prowadzi dalej dzieło odkupienia na ziemi. Gdyby dobrze zrozumiało się, kim jest kapłan na ziemi, możnaby by umrzeć, nie z przerażenia, lecz z miłości. Kapłaństwo to miłość serca Jezusowego”. Ważna do podkreślenia jest następująca prawda, iż niegodność i grzeszność poszczególnego kapłana nie jest przeszkodą dla działania łaski Chrystusa, ponieważ przez pełniącego posługę święceń działa i zbawia sam Chrystus posługując się nim, jako niegodnym narzędziem.

Temat ten został podjęty przez świętego Augustyna, który dobitnie stwierdził:

 „Kto zaś jest sługą pysznym, należy do diabła, jednak daru Chrystusa nie plami. Co przez niego spływa jest czyste, co przez niego przechodzi, jest jasne, dostaje się na żyzną glebę… Duchowa moc sakramentu jest jakby światłością. Ci, którzy mają być oświeceni, przyjmują ją czystą, a jeśli nawet przechodzi przez nieczystych, nie ulega splamieniu”.           

                    Prośmy Chrystusa najwyższego i wiecznego Kapłana Nowego Przymierza, aby wzbudził w sercach tych, których powołuje pragnienie prawdziwej świętości, bo tylko w ten sposób będą uświęcać innych stając się godnymi tak wielkiego i niezatartego daru, jaki otrzymali w dniu święceń. Amen.

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego