Wtorek 3 Marca 2015

Pierwsze czytanie: Iz 1, 10. 16-20 Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie się w dobrym

Psalm responsoryjny: Ps 50 (49), 8-9. 16bc-17. 21 i 23 (R.: por. 23b)

Śpiew przed Ewangelią: Ez 18, 31

Ewangelia: Mt 23, 1-12 Strzeżcie się pychy i obłudy

Wiara na pokaz - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Pozwól, Panie, abym dostrzegał własną hipokryzję i pragnienie bycia wielkim w oczach ludzi, i na tę chorobę znajdował lekarstwo w służeniu moim braciom. Na początku Wielkiego Postu słyszymy, aby nie spełniać uczynków pobożnych na pokaz, a dzisiejsza Ewangelia wyjaśnia jeszcze dokładniej, co to znaczy „czynić na pokaz”. Problem faryzeuszów i uczonych w Piśmie polega na tym, że swoją ogromną wiedzę oraz zaangażowanie w sprawy religijne i narodowe wykorzystują wyłącznie po to, aby być wielkimi w oczach ludzi, aby budować swoją pozycję społeczną. A Jezus ukazuje wielkość, która płynie z prawdziwej więzi z Bogiem, wielkość objawiającą się bezinteresowną służbą drugiemu człowiekowi, zrodzoną z miłości do Boga. Bóg jest realistą. Wie, że powtarzane grzechy wikłają nas w niewolę. Zwłaszcza gdy towarzyszy im niefrasobliwość. Z drugiej strony, determinacja w trosce o dobro staje się zaprawianiem w sprawiedliwości. Nie jest to jednak sprawiedliwość w ludzkich oczach, otoczona pochwałami i religijnym prestiżem. A tym bardziej nie służy ona wywyższaniu się i nie rości sobie prawa do ustawiania innych ludzi. Jeden tylko jest sprawiedliwy i usprawiedliwiający – sam Bóg.

Najnowsze informacje

 •   

  W 2015 roku okres Wielkiego Postu będzie obejmował okres między 18 lutego i 2 kwietnia.

  18 lutego - Środa Popielcowa


  2 kwietnia - Wielki Czwartek

  Wielki Post to okres ruchomy w kalendarzu liturgicznym Kościoła. Wypada on pomiędzy Środą Popielcową a Wielkim Czwartkiem (kończy go liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej). Wielki Post trwa czterdzieści dni, nie licząc niedziel. Jest to czas przygotowania na święto Zmartwychwstania Chrystusa, podejmujemy pokutę oraz uczestniczymy w specjalnych nabożeństwach i rekolekcjach.

   W każdy piątek tego okresu ma miejsce droga krzyżowa, w niedzielę odbywają się gorzkie żale , ponadto w niedługim czasie przed Wielkanocą wierni uczestniczą w wielkopostnych kilkudniowych rekolekcjach. Wspomniane formy liturgiczne mają służyć pogłębieniu duchowej refleksji oraz przygotowaniu na czas zmartwychwstania Chrystusa. W tradycji Kościoła zaleca się również wiernym podjęcie wybranego postanowienia wielkopostnego, czyli specjalnego wysiłku, który ma służyć umocnieniu wiary.

  Ostatni tydzień Wielkiego Postu rozpoczyna tradycyjnie Niedziela Palmowa, czyli wspomnienie wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu wierni święcą palmy wielkanocne. Następnie ma miejsce Wielki Tydzień, w którym szczególne miejsce zajmuje Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota. W Wielki Czwartek ma miejsce przypomnienie Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, wtedy także kończy się okres Wielkiego Postu. Wielki Piątek przypomina Jego męczeńską śmierć na krzyżu, zaś w Wielką Sobotę katolicy adorują krzyż, odwiedzają symboliczny grób Jezusa oraz święcą pokarmy, wieczorem jest Liturgia Światła.

   

  Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – najstarsze i najważniejsze świeto chrześcijanskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościół, świętowanie rozpoczyna się procesją rezurekcyjną.                            5 kwietnia 2015 

    

    

  Data modyfikacji: 2015-02-13 21:48:15

 •   2 II 2015 - będziemy w kościele obchodzić Świeto-Ofiarowania Pańskiego.

  Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest w Kościele Katolickim  2 lutego, lub 15 lutego w Kościele Prawosławnym i ma rangę świeta liturgicznego. W tym samym dniu  przypada  Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, to święto ustanowił już świety Jan Paweł II. Święto nie jest dniem wolnym od pracy.

  Ofiarowanie Pańskie, Spotkanie Pańskie, (święto spotkania i oczyszczenia) – święto chrześcijańskie, upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej, zgodnie z prawem Mojżeszowym, dawniej nazywane Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (w 40. dzień od Narodzenia Jezusa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej.

   

       

      W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

   

  W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

  W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać.

  Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć nawet pogan.

  W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.

  Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.

  W Wiązownicy Koloni - mszę św. w porządku światecznym- 7.00, 10.00, 12.00, i 16.00. zapraszamy do udziału w liturgii i przyniesienia świec w tym dniu

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2015-01-31 19:00:19

 •   

  Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia.

  Wi­gi­lia 24.XII.  to dzień po­prze­dza­ją­cy świę­to Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Nazwa po­cho­dzi od ła­ciń­skie­go słowa "vi­gi­la­re", to zna­czy: czu­wa­nie, sta­nie na stra­ży, bycie go­to­wym. Wi­gi­lią na­zy­wa­na jest także uro­czy­sta wie­cze­rza, do któ­rej za­sia­da się o zmro­ku w gro­nie naj­bliż­szych.

  Istotą Wigilii Bożego Narodzenia jest przyjście na świat Chrystusa jako Człowieka, dlatego też mocno akcentowany jest element rodziny- W tradycji chrześcijańskiej jest to celebracja święta rodzinnego, a szczególnie uwidocznione są takie wartości jak: otwarcie, wzajemna miłość, pokój i pojednanie.
  Wigilii towarzyszy wiele zwyczajów i symboli. Najważniejszym polskim zwyczajem wigilijnym jest łamanie się białym opłatkiem. Łamiąc się opłatkiem, składamy sobie życzenia, przepraszamy za zło wyrządzone sobie wzajemnie od ubiegłego roku - w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie. Składamy sobie wzajemnie obietnicę szczerej poprawy.
  Tego dnia o północy we wszystkich polskich kościołach odprawiane są uroczyste msze, tzw. pasterka.
  Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiejświęto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia.
   
  Najserdeczniejsza Życzenia dla całej współnoty parafii Wiązownica i wszystkich gości którzy odwiedzą parafię w to Boże Narodzenie 2014, Wielu głębokich i radosnych przeżyć oraz błogosławieństwa Bożego w czasie tych radosnych świąt i w każdym dniu nadchodzącego NOWEGO ROKU 2015. 
  "Boskie Serce Jezusa, narodzone z Najświętszej Dziewicy, Maryi Panny, w stajence betlejemskiej ,pobłogosław całą parafię, wszystkie dzieci, młodzież dorosłych,odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz ich kochać Boga."
   
  " Niech WAS Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami, niech was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem."
   
  "Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby"
  Niech te święta będą najpiekniejsze dla wszystkich. Życzenia od ks. proboszcza i wiakriuszy.

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2015-01-10 22:47:39

 • Adwent ( łac. adventus – przyjście)w Kościele katolickim okres trwający od 30 listopada do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

  Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, PIERWSZA  z nich rozpoczyna się w Kościołach NOWY ROK LITURGICZNY. Adwent to czas, w którym katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

   

   W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy. W Kościele katolickim kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę różowy, który może być zastąpiony fioletowym.

  Roraty- kolor szat biały maryjny

  Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie msze, zwane RORATAMI. Są to msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od Archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:

  • od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
  • od 17 grudnia  do 24 grudnia  (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).
  • Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe do kościoła parafialnego w Wiązownicy od 15.XII do 20.XII. Na godz. 16.00. Zakończone spowiedzią Adwentową w Sobotę 20.XII.
  • Wiązownica- spowiedź od 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 16.00.
  • Smerdyna od 10.30 do 11.30
  • Czajków Płn. od 14.-do 16.00

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-12-13 21:50:49

 •  

  96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

  Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

   Wspominamy czas wykuwania niepodległości. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie naszej Ojczyzny. 

  W naszej parafii o godz. 16.00 będzie odprawiona uroczysta Msza Święta, wspólna modlitwa w intencji naszej Ojczyzny

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie rodziny, dorosłych , młodzież i dzieci, poczty sztandarowe i strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnej: Wiązownica, Czajków, Smerdyna, Łukawica i Bukowa, oraz poczty sztandarowe ze szkół z terenu naszej parafii.

  W tym dniu prosimy aby każda rodzina w naszej parafii wywiesiła flagę biało czerwoną przy swoim domu.

   

   

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-11-04 01:45:39

Najnowsza katecheza (numer 143)

CO DOKONUJE SIĘ PODCZAS ŚWIĘCEŃ BISKUPICH?

Święcenia biskupie są po święceniach diakonatu i prezbiteratu trzecim, najwyższym stopniem święceń kapłańskich. Początków biskupstwa należy szukać we wspólnocie Apostołów. Jezus Chrystus miał wielu uczniów, którzy chodzili za Nim, słuchali Go i byli przez Niego wysyłani, aby nauczali po wioskach i miastach, gdzie sam zamierzał przyjść. Jednak najbliższymi współpracownikami Jezusa byli Apostołowie. Byli bezpośrednimi słuchaczami nauk Jezusa i świadkami najważniejszych znaków świadczących o Jego boskości. Po wniebowstąpieniu Jezusa w szczególny sposób zostali napełnieni Duchem Świętym, aby bez lęku szli na cały świat i głosili Ewangelię, nawet po ofiarę z własnego życia. Tam gdzie nauczali powoływali kolejnych wyznawców Chrystusa i przez włożenie rąk przekazywali im tę szczególną misję. W ten sposób przez całe wieki sukcesja apostolska dotrwała do naszych czasów i dlatego możemy mówić, że Biskupi dzisiaj są następcami Apostołów.

Przez konsekrację biskupią udziela się pełni sakramentu święceń – jest to najwyższe kapłaństwo, pełnia świętego posługiwania. Nie chodzi tu o to, że zwykły kapłan „ma w sobie mniej Chrystusa” jednak kapłan sam nie może wykonywać wszystkich funkcji. Najwyraźniej widać tę pełnię w możliwości zwyczajnego udzielania Sakramentu Bierzmowania oraz Kapłaństwa. Biskup udziela tych sakramentów w zwyczajnym porządku, podczas gdy kapłan nie ma takiej możliwości, lub może udzielić Sakramentu Bierzmowania tylko za specjalną delegacją Biskupa. Biskupi w sposób szczególny przejmują rolę samego Chrystusa, Mistrza, Pasterza i Kapłana i w Jego osobie działają.

Sam obrzęd święceń biskupich różni się od święceń kapłańskich. W konsekracji nowego Biskupa bierze udział większa wspólnota Biskupów. Ponadto dla ważności święceń wymagana jest specjalna decyzja Papieża. Utrzymuje się zwyczaj nadawania Biskupom stolicy tytularnej – czyli biskupstwa, które w różnych okolicznościach przestało istnieć. Są to najczęściej miejscowości w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jednak rzeczywistą konsekwencją przyjęcia pełni władzy kapłańskiej, prorockiej i królewskiej jest podjęcie troski pasterskiej o aktualnie istniejącą wspólnotę Kościoła jaką jest diecezja. W niej Biskup sprawuje władzę najwyższą i ma decydujący głos w sprawach bezpośrednio dotyczących życia i funkcjonowania poszczególnych parafii i wiernych.

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego