Poniedziałek 5 Pażdziernika 2015

Pierwsze czytanie: Rdz 2, 18-24 Stworzenie niewiasty

Psalm responsoryjny: Ps 128 (127), 1-2. 3. 4-6 (R.: por. 5)

Drugie czytanie: Hbr 2, 9-11 Chrystus, który uświęca, jak i ludzie, którzy mają być uświęcani, z jednego są wszyscy

Śpiew przed Ewangelią: 1 J 4, 12

Ewangelia: Mk 10, 2-16 (krótsza perykopa Mk 10, 2-12) Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela

Miłosierdzie kluczem do wieczności- ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Panie, oto ja grzesznik stoję przed Tobą. Wciąż tak wiele brakuje mi do pełnej doskonałości, ale to, co mogę Ci ofiarować, to moja miłosierna miłość wobec moich bliźnich. Wypełnieniem tego, co nauczamy, jest nasza postawa oparta na miłosierdziu. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest odpowiedzią, jaką Jezus udzielił znawcy Prawa, który zadał mu pytanie dotyczące życia wiecznego. Jak osiągnąć zbawienie? Najprostsza odpowiedź płynie z ludzkich czynów. Jeśli jesteśmy w stanie pochylić się nad leżącym człowiekiem, nawet gdy należy on do wrogiego narodu, wtedy w pełni wypełniamy nauczanie Jezusa. I nawet jeśli jeszcze wciąż brakuje nam doskonałości i popełniamy wiele innych grzechów, to nasza miłosierna postawa będzie podstawą do okazania nam przez Boga swojego miłosierdzia. Gdy 5 października 1938 roku siostra Faustyna Kowalska zakończyła swe ziemskie życie, nikt nie przypuszczał, że już wkrótce jej imię będzie znane niemal na całym świecie dzięki nabożeństwu do Bożego Miłosierdzia. Nabożeństwo to, związane z wieloma obietnicami, oparte jest na objawieniu prywatnym prostej, pokornej zakonnicy. Miłosierny Jezus gotów jest nieustannie do okazywania nam niezliczonych łask. Możemy o nie prosić za pośrednictwem patronki dzisiejszego dnia. Wraz z nią wysławiajmy Boże Miłosierdzie i dawajmy o nim świadectwo, pełniąc dzieła chrześcijańskiej miłości.

Najnowsze informacje

 •  

  Parafia Rzymsko-katolicka w Wiązownicy Kolonii składa podziękowania za udział w Uroczystości Odpustowej ku czci św. Michała Archanioła 29.IX.2015.

  Sumie odpustowej przewodniczył ks. profesor Marek Kozera, poświęcił figure św. Michała Archanioła przewieziona przez rodzinę Drzymalskich z góry GARGANO,  w koncelebrzez kapłani. 

  Wszyskim za wspólna modlitwę,obecność, świadectwo- dziekujemy.

   

    

    

  Data modyfikacji: 2015-10-01 12:10:14


 • Data modyfikacji: 2015-06-21 16:31:20

 • 1. Geneza kultu Serca Pana Jezusa

  Czerwiec to miesiąc w sposób szczególny poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

  Kult Serca Jezusowego wywodzi się z czasów średniowiecza, początkowo miał charakter prywatny, z czasem ogarnął szerokie rzesze społeczeństwa. Mistyka średniowiecza łączyła kult serca Jezusowego z bardzo żywym nabożeństwem do Najświętszej Rany boku Jezusa. Do najpierwszych, którzy w ranie boku, otwartej włócznią żołnierza, odnaleźli Serce Boże należy nieznany autor poetyckiego utworu Winny szczep mistyczny. Mówi w nim, że właśnie w tej Ranie odnalazł Serce Boże, że spocznie przy Nim, że się już z Nim nie rozstanie.

  2. Objawienia św. Małgorzacie Marii Alacoque

  A jednak główna zasługa w rozpowszechnianiu się nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque(1647-1690). Żyła ona w tym samym wieku i czasie, co św. Jan Eudes, ale w zupełnym ukryciu w klasztorze w Paray-le-Monial.

  27 grudnia 1673 roku Małgorzata dopuszczona do tego, by spoczęła na Sercu Jezusowym. Pan Jezus pokazując jej swoje Serce pełne ognia, rzekł do niej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami”. Następie Jezus wziął serce Małgorzaty i umieścił je symboliczne w swoim Sercu. Potem już przemienione i jaśniejące oddał Małgorzacie. Usłyszała pocieszające słowa: „Dotąd nosiłaś tylko imię mojej sługi. Dzisiaj daję Ci inne imię – umiłowanej uczennicy mojego Serca”.

  Drugie objawienie maiło miejsce na początku roku 1674. Pan Jezus ponownie objawił Małgorzacie swoje Serce i wymienił dobrodziejstwa i łaski, jakie przyrzeka czcicielom swojego Serca. „To nabożeństw – pisze św. Małgorzata – jest ostatnim wysiłkiem Jego miłości i będzie dla ludzi jednym ratunkiem w ostatnich czasach”. Wśród różnych form czci Pan Jezus zażądał czci także wizerunków swojego Serca.

  W tym samym roku 1674 miało miejsce trzecie z wielkich objawień. W czasie wystawiania Najświętszego Sakramenty pojawił się Świętej Pan Jezus „jaśniejący chwałą, ze stygmatami pięciu ran, jaśniejącymi jak słońce”. Pan Jezus ponowie odsłonił swoją pierś i pokazał Serce w pełni blasku. Zażądał, aby w zamian za niewdzięczność, jaka spotyka Jego Serce i Jego miłość, okazaną rodzajowi ludzkiemu, dusze pobożne wynagradzały temuż Sercu zranionemu grzechami i niewdzięcznością ludzką. Zażądał od świętej, aby w duchu tegoż zgromadzenia odbywała się w każda noc przed pierwszym piątkiem miesiąca adoracja godzinna („godzina święta”) oraz aby Komunia święta w pierwsze piątki miesiąca była również ofiarowana w celu wynagrodzenia Boskiemu Sercu za grzechy i oziębłość ludzką.

  Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku nastąpiło ostatnie wielkie objawienie. Kiedy Małgorzata klęczała przed tabernakulum w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, ukazał się jej Chrystus, odsłonił swoje Serce i powiedział: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, że nie szczędziło niczego aż do zupełnego wyniszczenia się dla okazania im miłości, a w zamian za to doznaje od większości ludzi tylko gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie oddają mu w tym Sakramencie Miłości. Lecz najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą się ze Mną serca służbie mojej szczególnie poświęcone. Dlatego żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci Mojego Serca i na wynagrodzeni Mi przez Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaje. W zamian za to obiecuję ci, że Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub przyczynią się do jej rozszerzenia”.

  3. Obietnice Serca Jezusowego

  Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:

  1. Dam im łaski, potrzebne w ich stanie.
  2. Ustalę pokój w ich rodzinach.
  3. Będę ich pocieszał w utrapieniach.
  4. Będę ich pewną ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
  5. Będę im błogosławił w ich przedsięwzięciach.
  6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia.
  7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
  8. Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości.
  9. Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.
  10. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim.
  11. Dam kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych.
  12. W nadmiarze miłosierdzia Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia.

    

    

    

  Data modyfikacji: 2015-06-21 00:41:56

 •  Boże Ciało- Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego: Święto Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum Sanctissimi Corporis Christi), potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) – w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, jest to święto nakazane.

   W czwartek uroczystość Bożego Ciała  -trasa procesji rozpoczyna się w kościele, przez Wiązownicę Kolonię - Groble-  do rodziny Przewlekłych –zapraszamy mieszkańców parafii, gości, zapraszamy  dzieci klas II i III w strojach-  dziewczyny do sypania kwiatów, -chłopców do niesienia różańca,  orkiestrę , strażaków- do zabezpieczenia trasy i obsługi procesji - PROCESJA- wyrusza po mszy godz. 10.00 

   

  Ołtarze ubierają rodziny z Wiązownicy Dużej i Smerdyny : Polega to na- przygotowaniu terenu, wykoszeniu trawy wokół ołtarza i przygotowanie ołtarza. Prosimy tez aby udekorować trasę procesji. To wyraz zewnętrzny -szacunku do Chrystusa Eucharystycznego.

  Stacja I- Przy plebani Krzyż-kapliczka  Wiązownica Duża od nr. 69- od rodziny  Kowalik do nr  84 do rodziny Dziuba

  Stacja II- Na WK groble przy domu Renaty i Czesława  Wiązownica Duża od nr. 88- od rodziny Konat do nr 107 do  rodziny Golonka.

  Stacja III- Na WK Groble przy bramie rodziny Ireny i Wiesława Małek- Smerdyna od nr. 234- rodziny Żurek - do 265 do rodziny Kowal

  Stacja IV- Kaplica cmentarna- Smerdyna od nr. 224 rodziny Mędyckich do nr. 204- do rodziny Stawiarz.

  A w  poszczególnych dniach do niesienia baldachimu prosimy strażaków z jednostek OSP   i mieszkańców oraz dzieci do sypania  kwiatów. 

  1 dzień oktawy -Piątek -OSP- Bukowa , mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów 

  2 dzień oktawy -Sobota- OSP-Czajków ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  3 dzień oktawy –Niedziela OSP- Łukawica ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  4 dzień oktawy –Poniedziałek OSP- Smerdyna ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  5 dzień oktawy –Wtorek OSP- Wiązownica Mała ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  6 dzień oktawy –Środa OSP- Wiązownica Duża ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  7 dzień oktawy – Czwartek -zakończenie Oktawy OSP wszystkie jednostki i błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa.

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2015-06-04 15:17:19

 • MAJOWE ŚWIĘTA 

  są ważne dla naszej narodowej tożsamości                                                                  Wyrastają one z podłoża miłości do ojczyzny, ofiarności, poświęcenia oraz bezinteresownej i codziennej pracy dla Polski i dla Boga.   


  1 maja - Kościół katolicki obchodził wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Do kalendarza liturgicznego weszło ono w 1955 roku i było odpowiedzią na znaki czasu, jakimi są sprawy ludzi pracy. Tą drogą wysiłku i pracy dla czlowieka i kościoła szedł Karol Wojtyła- św. JP II, z szacunkiem odnosił sie do ludzi który pracują, ukazując wielkość BOGA. Uczy nas szacunku do pracy i miłości do OJCZYZNY. 

  A w 2011 dzwony ogłosiły całemu światu  nowego błogosławionego, który stał się orędownikiem przed Bogiem a w 2014  27 kwietnia ogłoszony świętym. 18 maja obchodzimy kolejną rocznice urodzin  świętego JP II.

  JAN PAWEŁ II O OJCZYŹNIE -CZYLI NASZE-  WESTERPLATTE.

  "Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć. To jest nasza Ojczyzna – to jest nasze „być” i nasze „mieć”. I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość naszego „być” i „mieć” nie zależała od nas".

  2 maja- od 2004 roku obchodzimy w Polsce Dzień Flagi Państwowej, oraz Dzień Polonii i Polaków  za Granicą.

  3 maja- Uroczystość NMP Królowej Polski - Głównej Patronki Polski i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja z 1791 roku.

   

  8 maja- Uroczystość św. Stanisława - patrona Polski."Św. Stanisław stał się w dziejach duchowych Polaków patronem owej wielkiej, zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy go jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem ład moralny tworzy się poprzez ludzi. Dochodzi w nim więc do głosu ogromna ilość takich właśnie prób, z których każda jest próbą wiary i próbą charakteru"

  Święty to znak dla Kościoła – im wyraźniejszy, tym bardziej płodny, a więc rodzący wiarę. Znak św. Stanisława (ok. 1035-1079), dla którego ważne było nazywanie rzeczy po imieniu, odwaga sprzeciwu, w końcu męczeństwo jako cena za bronioną prawdę, prowadzi nas do widzenia życia w perspektywie nieba. Wyzwala nas z pokusy urządzenia się po swojemu „tu i teraz”. 

  Cały miesiąc Maj od niepamiętnych czasów poświęcony jest czci Matki Bożej. Kiedy wszystko w przyrodzie kwitnie, pachnie i śpiewa, zwracamy się do Matki Jezusowej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy grotach, kapliczkach i figurach przydrożnych.

  Zapraszamy codziennie na majówki- do Wiązownicy - godz. 16.00 , Czajkowa- godz. 18.00 , Smerdyny- godz. 18.00  na modlitwę w intencji naszej Ojczyzny- POLSKI.  

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2015-05-09 08:36:20

Najnowsza katecheza (numer 149)

KATECHEZA 149: JAKĄ ŁASKĄ UMOCNIONY JEST DIAKON PODCZAS ŚWIĘCEŃ?

Wiara katolicka uczy, że istnieją dwa stopnie uczestniczenia w kapłaństwie Chrystusa: biskupstwo i kapłaństwo. Natomiast trzeci stopień sakramentów święceń – diakonat – włącza także w posłanie i łaskę Chrystusa ale przeznaczony jest przede wszystkim „dla posługi” w Kościele. 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Soboru Watykańskiego II mówi nam, że: „Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakoni, na których nakłada się ręce "nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi". Diakon wkłada strój zwany dalamtyką.

Umocnieni bowiem łaską sakramentalną, w posłudze liturgii, słowa i miłości służą Ludowi Bożemu w łączności z biskupem i jego kapłanami” (KK 29). Przez obrzęd włączenia rąk są oni umacniani oraz łączeni silniej z ołtarzem, aby mogli skuteczniej wykonywać swoja służbę. Zadaniem diakona, stosownie do tego, co mu wyznaczy kompetentna władza, jest uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu. Poświęcając się powinnościom miłości i posługi, diakoni winni mieć w pamięci upomnienie św. Polikarpa: "Miłosierni, gorliwi, postępujący drogą prawdy tego Pana, który stał się sługą wszystkich".

We wszystkich stopniach obrzędy święceń mają podobny charakter i odbywają się podczas Mszy św. Ich istotny obrzęd – taki sam dla wszystkich stopni – stanowi apostolski gest „włożenia rąk biskupa na głowę wyświęconego a także specjalna modlitwa konsekracyjna będąca prośbą do Boga o wylanie Ducha św. i udzielenie jego darów dostosowanych do posługi do której kandydat jest wyświęcony” (KKK1573).

  

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego