Piątek 31 Pażdziernika 2014

Trwa pobieranie liturgii

Przekroczyć mur obojętności - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Jezu, uczyń mnie wrażliwym na ludzi, których spotykam na swojej drodze życia. Pragnę okazywać im proste gesty miłości, wsparcia i konkretnej pomocy w Twoje imię! „Dotknął go, uzdrowił, odprawił” – zaledwie trzy słowa, a jest w nich zawarta radykalna przemiana życia tego cierpiącego człowieka. Wobec bariery zimnego milczenia obojętności ze strony współbiesiadników Jezus okazuje swoje człowieczeństwo poprzez bliskość dotyku, swoją Boskość poprzez uzdrowienie. Obdarza nadzieją, odprawiając uzdrowionego do jego rzeczywistości. Każdy z zapytanych przez Jezusa był w stanie ratować życie własnego dziecka czy bydlęcia. Dlaczego więc tyle obojętności na krzywdę drugiego człowieka?

Najnowsze informacje

 • W październiku Kościół szczególnie zachęca do włączenia się w modlitwę różańcową. Modlitwa ta kontynuuje tradycje pobożności monastycznej, stając się przez stulecia środkiem uświęcenia, pomocy i obrony.

  Zapraszamy codziennie do kościoła na wspólna modlitwę różańcową do Wiązownicy godz. 16.00 Czajków Płn. i Smerdyna godz. 18.00

  Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

  CZĘŚĆ PIERWSZA — TAJEMNICE RADOSNE

  CZĘŚĆ DRUGA — TAJEMNICE ŚWIATŁA

  CZĘŚĆ TRZECIA — TAJEMNICE BOLESNE

  CZĘŚĆ CZWARTA — TAJEMNICE CHWALEBNE

    

    

  Data modyfikacji: 2014-10-02 18:04:44

 • Parafia Rzymsko-katolicka w Wiązownicy zaprasza na Uroczystości Odpustowe ku czci św. Michała Archanioła 29.IX.2014.

  Msze Święte: 7.00, 10.00,12.00- Suma odpustowa z procesją wokół kościoła.  i  godz.16.00. 

  Zapraszamy na naszą uroczystość parafialną władze samorządowe: powiatu i gminy Staszów ,jednostki OSP, poczty sztandarowe : OSP, Policji, szkolne. Zapraszamy gości, dzieci młodziez i dorosłych.Kapłanów, rodaków  pochodzących z parafii Wiązownica, kapłanów z dekanatu Koprzywnica i innych dekanatów.

  Kazania odpustowe będzie głosił ks. Grzegorz Kasprzycki. Jego mama pochodziła  z Czajkowa Płd. Pracował ostatnio w seminarium w Sandomierzu i podjął decyzję wyjazdu na misję  do Papui Nowa Gwinea, wyjeżdża na misję na poczatku październiku. 

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-09-15 13:39:21

 •   

    

  Data modyfikacji: 2014-09-02 21:32:59

 •   

  Data modyfikacji: 2014-06-28 22:23:43

 • BOŻE CIAŁO

  WIĄZOWNICA- MSZA ŚWIĘTA o godz. 10.00- następnie procesja do 4 ołtarzy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uwielbienia BOGA.

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi PańskiejŚwięto Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum Sanctissimi Corporis Christi)potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) – w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, jest to święto  święto nakazane.

  PROCESJA do 4 OŁTARZY- które przygotowują:

  Stacja IV- Krzyż przy Kaplicy cmentarnej- Smerdyna-przygotowują od p. Lipczyńskich i  Niekurzaków do rodziny Koziarz. 

  Stacja III- Na WK groble przy domu Renaty i Czesława  -ubierają mieszkańcy – już tradycyjnie  

  Stacja II- Na WK Groble przy bramie rodziny Ireny i Wiesława– ubierają mieszkańcy. Już tradycyjnie

  Stacja I- Przy plebani- przygotowują  od państwa Kowal do rodziny Machowskich.

  OKTAWA- BOŻEGO CIAŁA

  1 dzień oktawy -Piątek -OSP- Bukowa , mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  2 dzień oktawy -Sobota- OSP-Czajków ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów

  3 dzień oktawy –Niedziela OSP- Łukawica ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  4 dzień oktawy –Poniedziałek OSP- Smerdyna ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  5 dzień oktawy –Wtorek OSP- Wizownica Mała,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  6 dzień oktawy –Środa  OSP-Wiązownica Duża ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów 

  7 dzień oktawyzakończenie Oktawy i błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa.

   

    

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-06-22 17:39:23

Najnowsza katecheza (numer 134)

NA CZYM POLEGAŁO KAPŁAŃSTWO STAREGO TESTAMENTU?

U ludów żyjących w sąsiedztwie z Izraelem funkcje kapłańskie spełniał bardzo często król. Tak było np. w Mezopotamii i w Egipcie. Król - kapłan występuje zazwyczaj w otoczeniu kapłanów hierarchicznych, najczęściej dziedziczących swoje godności i tworzących prawdziwą kastę. Nie ma czegoś podobnego wśród patriarchów izraelskich. W ich czasach nie istnieje jeszcze ani świątynia, ani oddzielny stan kapłanów.  Tradycje spisane w Księdze Rodzaju mówią o tym, jak patriarchowie budowali ołtarze w Kanaanie. Tradycje te również mówią o kapłaństwie rodzinnym, spotykanym u większości starożytnych ludów.

Od czasu Mojżesza, który sam pochodził z pokolenia Lewiego, specjalizacja tego pokolenia w sprawowaniu czynności kultycznej staje się być oczywistą. Z biegiem czasu kapłani stają się instytucją zorganizowaną wokół sanktuarium jerozolimskiego, które od czasów Dawida uchodzi za centrum kultyczne całego Izraela.

Upadek równoczesny świątyni i monarchii kładzie kres królewskiej opiece nad kapłaństwem. Uwolnieni od wpływów i pokus ze strony władzy politycznej, którą sprawują teraz poganie, kapłani stają się przywódcami religijnymi narodu.

W religiach starożytnych, kapłani są ministrami kultu, stróżami świętych tradycji, rzecznikami bóstwa, przekazującymi prawdę. W Izraelu kapłani spełniają zawsze dwie funkcje zasadnicze, przedstawiające dwie formy pośredniczenia: sprawowanie kultu i posługę słowa.

Funkcja pierwsza: sprawowanie kultu. Kapłan jest człowiekiem należącym do sanktuarium. W czasach najwcześniejszych jest stróżem arki, zgromadza wiernych w domu Jahwe, przewodniczy na zebraniach liturgicznych przy obchodach świąt narodowych. Jego główne zadanie polega na składaniu ofiar. Wtedy występuje w pełni swej roli pośrednika: składa Bogu ofiary wiernych, a wiernym przekazuje błogosławieństwo Boże. 

Funkcja druga: posługa słowa. W Izraelu słowo Boże, dostosowane do różnych okoliczności życia dociera do ludu poprzez proroków pozostających pod działaniem Ducha Świętego. Lecz istnieje także tradycyjny sposób przekazywania słowa, mający swój punkt wyjścia w wielkich wydarzeniach historii świętej oraz w zawarciu przymierza na Synaju. W liturgii poszczególnych świąt kapłani odczytują wiernym opowiadania, które podbudowują wiarę. Podczas odnawiania przymierza ogłaszają Prawo i zazwyczaj oni właśnie je interpretują, udzielając w postaci praktycznych wskazań odpowiedzi na pytania wiernych. Oni także pełnią role sędziów. Przedłużając niejako wszystkie powyższe funkcje, oni też czuwają nad pisemnym zredagowaniem Prawa w różnych kodeksach. Rozumie się tedy, dlaczego w księgach świętych kapłan występuje jako człowiek wiedzy, jest on pośrednikiem słowa Bożego w jego tradycyjnej formie historii i kodeksów. 

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego