Piątek 19 Września 2014

Pierwsze czytanie: 1 Kor 15, 12-20 Zmartwychwstanie Chrystusa i nasze

Psalm responsoryjny: Ps 17 (16), l. 6-7. 8 i 15 (R.: por. 15b)

Śpiew przed Ewangelią: Por. Mt 11, 25

Ewangelia: Łk 8, 1-3 Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

Wspólnota uczniów - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Jezus idzie i głosi nadzieję nowego życia. Nie idzie jednak sam. Od początku gromadzi wokół siebie wspólnotę ludzi, mężczyzn i kobiet, swoich uczniów i przyjaciół. We wspólnocie Jezusa jest miejsce dla każdego człowieka, sprawiedliwego i grzesznika, celnika i jawnogrzesznicy. Bo to spotkanie z Jezusem przemienia, wyzwala, uzdrawia. Także i my możemy dziś towarzyszyć Jezusowi w dziele ewangelizacji. Nie potrzeba wielkich przygotowań, jedynie otwarte serce i pragnienie bycia blisko Niego. Bo ta bliskość będzie nas przemieniać.

Najnowsze informacje

 • Parafia Rzymsko-katolicka w Wiązownicy zaprasza na Uroczystości Odpustowe ku czci św. Michała Archanioła 29.IX.2014.

  Msze Święte: 7.00, 10.00,12.00- Suma odpustowa z procesją wokół kościoła.  i  godz.16.00. 

  Zapraszamy na naszą uroczystość parafialną władze samorządowe: powiatu i gminy Staszów ,jednostki OSP, poczty sztandarowe : OSP, Policji, szkolne. Zapraszamy gości, dzieci młodziez i dorosłych.Kapłanów, rodaków  pochodzących z parafii Wiązownica, kapłanów z dekanatu Koprzywnica i innych dekanatów.

  Kazania odpustowe będzie głosił ks. Grzegorz Kasprzycki. Jego mama pochodziła  z Czajkowa Płd. Pracował ostatnio w seminarium w Sandomierzu i podjął decyzję wyjazdu na misję  do Papui Nowa Gwinea, wyjeżdża na misję na poczatku październiku. 

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-09-15 13:39:21

 •   

    

  Data modyfikacji: 2014-09-02 21:32:59

 •   

  Data modyfikacji: 2014-06-28 22:23:43

 • BOŻE CIAŁO

  WIĄZOWNICA- MSZA ŚWIĘTA o godz. 10.00- następnie procesja do 4 ołtarzy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uwielbienia BOGA.

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi PańskiejŚwięto Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum Sanctissimi Corporis Christi)potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) – w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, jest to święto  święto nakazane.

  PROCESJA do 4 OŁTARZY- które przygotowują:

  Stacja IV- Krzyż przy Kaplicy cmentarnej- Smerdyna-przygotowują od p. Lipczyńskich i  Niekurzaków do rodziny Koziarz. 

  Stacja III- Na WK groble przy domu Renaty i Czesława  -ubierają mieszkańcy – już tradycyjnie  

  Stacja II- Na WK Groble przy bramie rodziny Ireny i Wiesława– ubierają mieszkańcy. Już tradycyjnie

  Stacja I- Przy plebani- przygotowują  od państwa Kowal do rodziny Machowskich.

  OKTAWA- BOŻEGO CIAŁA

  1 dzień oktawy -Piątek -OSP- Bukowa , mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  2 dzień oktawy -Sobota- OSP-Czajków ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów

  3 dzień oktawy –Niedziela OSP- Łukawica ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  4 dzień oktawy –Poniedziałek OSP- Smerdyna ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  5 dzień oktawy –Wtorek OSP- Wizownica Mała,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  6 dzień oktawy –Środa  OSP-Wiązownica Duża ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów 

  7 dzień oktawyzakończenie Oktawy i błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa.

   

    

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-06-22 17:39:23

 • PLAN RAJDU ROWEROWEGO

  14 czerwca 2014 roku

  Sandomierz – Radoszki – Pęczyny – Pielaszów – Malice Kościelne - Karwów

  V Sandomierski Rajd Papieski

  Organizatorzy:

  Kuria Diecezjalna w Sandomierzu

  Urząd Miasta Sandomierza

  MOSiR Sandomierz 

  Trasa

  Początek 9:00

  Rynek – start                                                                                                             bieżący km

  ul. Sokolnickiego       

  Przejazd ul. Mickiewicza

  Wjazd na ul. Kwiatkowskiego – Nr 77 (2)                                                               3 km   

  Zjazd do Lenarczyc (3)                                             

  Radoszki – skręt do Wilczyc (4)                                                                               11 km             

  Odpoczynek  przy kościele w Jankowicach (5)                                                        13 km 

  Dacharzów – skręt na Zagrody (6)                                                                            13,5 km

  Pęczyny – skręt na Pielaszów (7)                                                                              15 km

  Skręt w Pielaszowie na Malice Kościelne (8)                                                          21 km

  Odpoczynek w Malicach Kościelnych (9)                                                                 25 km

  Dojazd do Karwowa - Meta (10)                                                                              30 km 

  Zakończenie 13.00                                                                                        

    

  Data modyfikacji: 2014-06-13 08:48:25

Najnowsza katecheza (numer 133)

KAPŁAŃSTWO !

Jakie jest znaczenie tego pojęcia ?

Należy podkreślić, ze termin ten jest związany z gr. słowem hierarchia od hieros – święty, poświęcony, arche – władza; oraz łacińskiego sacerdotio od sacerdos – kapłan, sacer – święty, dos – uzdolnienie. Czyli możemy powiedzieć, ze jest to święta władza pośredniczenia między Bogiem a ludźmi, udzielona przez Boga przez akt „namaszczenia Duchem Świętym”, która spełnia się w służbie ofiarniczej i posłudze Słowu Bożemu. Jedynym rzeczywistym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus, uczestniczą w Jego kapłaństwie biskupi i prezbiterzy a także, chociaż w istotowo różny sposób, cały Lud Boży.

Świętą władzę pośredniczenia między Bogiem a ludźmi można pojąć w dwojaki sposób. Mianowicie:

 1. instytucjonalnie – jako urząd, stan lub stanowisko społeczno-religijne
 2.  funkcjonalnie – jako moc, dyspozycję, uzdolnienie pośredniczenia miedzy Bogiem a ludźmi. Pośredniczenie to polega na tym, że kapłan „z jednej strony jest szafarzem łaski i tłumaczem woli Boga dla ludzi, a drugiej strony przekazuje Bogu modlitwy, ofiary i wyznania ludzi”.

Kapłan musi posiadać pełnomocnictwo, czyli odpowiednie upoważnienie do pośredniczenia. W religii objawionej a więc w judaiźmie i w chrześcijaństwie, inicjatywa powołania do funkcji kapłańskich należy wyłącznie do Boga. On także udziela wybranemu namaszczenia Duchem Świętym, które uzdalnia go do spełniania tych funkcji.

W wielu religiach, a także w religiach objawionych, kapłan polega tym samym konsekracji, tzn. zostaje wyłączony ze świata świeckiego i oddany na wyłączną służbę Bogu do spraw, które dotyczą związków Boga z ludźmi.

  

  

  

  

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego