Sobota 26 Lipca 2014

Pierwsze czytanie: Jr 7, 1-11 Wezwanie do nawrócenia

Psalm responsoryjny: Ps 84 (83), 3-4. 5-6a i 8a. 11 (R.: por. 2)

Śpiew przed Ewangelią: Jk 1, 21

Ewangelia: Mt 13, 24-30 Przypowieść o chwaście w zbożu

Zobaczyć i usłyszeć - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Człowiek od zawsze pragnął zobaczyć Boga, spotkać się z Nim, odkryć, kto jest przyczyną wszystkiego. Iluż mędrców, filozofów, proroków szukało prawdy o Istniejącym i dającym istnienie. Jezus jest „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1,15). Patrząc na Niego, uczniowie widzą, kim jest Bóg. Słuchając Go, uczniowie poznają, jaki jest Bóg. Jezus stał się człowiekiem, aby uczynić widzialną miłość Boga. Im bardziej staję się człowiekiem, tym bardziej staję się dla innych ikoną Boga samego.

Najnowsze informacje

 •   

  Data modyfikacji: 2014-06-28 22:23:43

 • BOŻE CIAŁO

  WIĄZOWNICA- MSZA ŚWIĘTA o godz. 10.00- następnie procesja do 4 ołtarzy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uwielbienia BOGA.

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi PańskiejŚwięto Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum Sanctissimi Corporis Christi)potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) – w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, jest to święto  święto nakazane.

  PROCESJA do 4 OŁTARZY- które przygotowują:

  Stacja IV- Krzyż przy Kaplicy cmentarnej- Smerdyna-przygotowują od p. Lipczyńskich i  Niekurzaków do rodziny Koziarz. 

  Stacja III- Na WK groble przy domu Renaty i Czesława  -ubierają mieszkańcy – już tradycyjnie  

  Stacja II- Na WK Groble przy bramie rodziny Ireny i Wiesława– ubierają mieszkańcy. Już tradycyjnie

  Stacja I- Przy plebani- przygotowują  od państwa Kowal do rodziny Machowskich.

  OKTAWA- BOŻEGO CIAŁA

  1 dzień oktawy -Piątek -OSP- Bukowa , mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  2 dzień oktawy -Sobota- OSP-Czajków ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów

  3 dzień oktawy –Niedziela OSP- Łukawica ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  4 dzień oktawy –Poniedziałek OSP- Smerdyna ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  5 dzień oktawy –Wtorek OSP- Wizownica Mała,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  6 dzień oktawy –Środa  OSP-Wiązownica Duża ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów 

  7 dzień oktawyzakończenie Oktawy i błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa.

   

    

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-06-22 17:39:23

 • PLAN RAJDU ROWEROWEGO

  14 czerwca 2014 roku

  Sandomierz – Radoszki – Pęczyny – Pielaszów – Malice Kościelne - Karwów

  V Sandomierski Rajd Papieski

  Organizatorzy:

  Kuria Diecezjalna w Sandomierzu

  Urząd Miasta Sandomierza

  MOSiR Sandomierz 

  Trasa

  Początek 9:00

  Rynek – start                                                                                                             bieżący km

  ul. Sokolnickiego       

  Przejazd ul. Mickiewicza

  Wjazd na ul. Kwiatkowskiego – Nr 77 (2)                                                               3 km   

  Zjazd do Lenarczyc (3)                                             

  Radoszki – skręt do Wilczyc (4)                                                                               11 km             

  Odpoczynek  przy kościele w Jankowicach (5)                                                        13 km 

  Dacharzów – skręt na Zagrody (6)                                                                            13,5 km

  Pęczyny – skręt na Pielaszów (7)                                                                              15 km

  Skręt w Pielaszowie na Malice Kościelne (8)                                                          21 km

  Odpoczynek w Malicach Kościelnych (9)                                                                 25 km

  Dojazd do Karwowa - Meta (10)                                                                              30 km 

  Zakończenie 13.00                                                                                        

    

  Data modyfikacji: 2014-06-13 08:48:25

 • ODPUST w Czajkowie Północnym 12.VI.2014- CZWARTEK - Ku czci Błogosławionego Antoniego Rewery.

   Ks. Antoni Rewera ur. się 6 stycznia 1869 r. w Samborcu, w obecnym województwie świętokrzyskim. Prawie całe jego życie było związane z Sandomierzem; tu ukończył szkołę średnią, studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym, otrzymał święcenia kapłańskie i pracował przez 49 lat, najpierw jako profesor i wychowawca przyszłych kapłanów, od 1907 r. jako duszpasterz, pełniący obowiązki wikariusza aktualnego w parafii katedralnej, a następnie jako proboszcz parafii św. Józefa. Aresztowany przez Niemców, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, stąd przetransportowany do Dachau zmarł na skutek wycieńczenia 1 X 1942 r.

  MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA- o godz. 17.00-CZWARTEK- ZAPRASZAMY.

  Z odpustem parafialnym wiąże sie możliwośc zyskania odpustu pod zwykłymi warunkami.Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych.

  W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego

    

  Data modyfikacji: 2014-05-29 22:18:29

 • ODPUST w SMERDYNIE  29.V.2014- CZWARTEK - Ku czci świętej Urszuli Ledóchowskiej.

  MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA-  o godz. 17.00- ZAPRASZAMY.

  Z odpustem parafialnym wiąże sie możliwośc zyskania odpustu pod zwykłymi warunkami.Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych.

  W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ichgrobami, a więc gdzie istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego. 

    

  Data modyfikacji: 2014-05-24 14:11:59

Najnowsza katecheza (numer 131)

W jakich okolicznościach można

zastosować sakrament pokuty z ogólnym

rozgrzeszeniem ?

 

          Może zaistnieć taka sytuacja, że wolno a nawet należy udzielić rozgrzeszenia ogólnego grupie penitentów bez wcześniejszego indywidualnego wyznania grzechów. Ma to miejsce przede wszystkim wtedy, gdy grozi niebezpieczeństwo śmierci, a brak czasu nie pozwala kapłanowi wysłuchać wyznania grzechów poszczególnych penitentów. W takim wypadku każdy kapłan ma władzę udzielania rozgrzeszenia ogólnego, zwracając się, jeśli czas na to pozwala, z wezwaniem, by każdy wzbudził w sobie akt żalu.

            Poza przypadkiem niebezpieczeństwa śmierci, wolno sakramentalnie rozgrzeszyć równocześnie wielu wiernych, którzy wyznali swoje grzechy w sposób ogólny wtedy, gdy uwzględniwszy liczbę penitentów, brakuje spowiedników, którzy mogliby wysłuchać wyznania grzechów poszczególnych osób w odpowiednim czasie. Chodzi o sytuację, w której penitenci – bez własnej winy – byliby pozbawieni przez dłuższy czas łaski sakramentalnej lub Komunii świętej. Ma to miejsce przede wszystkim w krajach misyjnych, a także w innych miejscach lub w odniesieniu do pewnych grup osób, gdyby zachodziła taka konieczność.

            Nie wolno tego stosować, jeśli spowiednicy mogliby być do dyspozycji, jedynie z powodu dużego napływu penitentów, co może na przykład mieć miejsce z racji wielkiej uroczystości lub pielgrzymki.

            Ponadto, jeśli poza wypadkami określonymi przez Ordynariusza miejsca, zaistnieje jakaś poważna konieczność udzielenia sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego, wtedy kapłan jest obowiązany, jeśli to możliwe, zwrócić się do Ordynariusza miejsca, by mógł prawidłowo udzielić rozgrzeszenia. W przeciwnym wypadku należy jak najszybciej poinformować Ordynariusza o zaistniałej konieczności i udzieleniu rozgrzeszenia.

            Szczegółowe informacje zostały określone przez Kongregację Nauki Wiary w dokumencie: „Normy duszpasterskie dotyczące udzielania sakramentalnego rozgrzeszenia ogólnego” wydanego 16 czerwca 1972 roku.

 

  

  

  

  

  

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego