Poniedziałek 8 Lutego 2016

Trwa pobieranie liturgii

Wiara otwiera na moc Jezusa - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Chryste, jesteś obecny pośród nas i przynosisz uzdrowienie. Już nie muszę czekać w jednym miejscu, aż przejdziesz, gdyż Twoja moc płynie z Eucharystii. Z wiarą przychodzę do Ciebie. Jezus przynosi uzdrowienie. Jest ono dostępne dla wszystkich ludzi i to w sposób tak bardzo prosty jak dotknięcie frędzli płaszcza. Ewangelia pokazuje również, że nie ma wyznaczonego miejsca do uzdrowienia. Dokonuje się ono wszędzie, gdzie jest obecny Chrystus. Warunek jest tylko jeden - należy podejść do Niego z wiarą. Człowiek otrzymuje wówczas zdrowie ciała i duszy. To wiara otwiera człowieka na uzdrawiającą moc i zbawienie płynące od Chrystusa. Tę zależność widzieliśmy już wcześniej, gdy Jezus przybył do swojego miasta, a następnie rozesłał Dwunastu, aby uzdrawiali chorych. Okazuje się zatem, że najcięższą chorobą człowieka, i to wręcz nieuleczalną, jest niewiara. Tego Chrystus w nas nie przełamie. W Starym Testamencie kapłani nie mogli przebywać w przybytku, bo obłok chwały Pana wypełniał dom Pański; w Nowym Testamencie ludzie chorzy mogli dotknąć frędzli płaszcza Jezusa i doznać uzdrowienia. Chwała Pańska, dawniej ukryta w świątyni, objawiła się w Człowieku, który uzdrawiał i nauczał, i oddał się ludziom cały aż do śmierci krzyżowej. A w chwili Jego śmierci zasłona przybytku rozdarła się przez środek na znak, że Bóg pozostaje wierny swojej miłości do końca.

Najnowsze informacje

 • 08.12.15-20.11.16 - ROK MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

  Mamy już następny Rok Kalendarzowy 2016.  Rok Łaski i Miłosierdzia.

  Z tej okazji pragniemy przesłać pełne miłości i ciepła życzenia dla całej wspólnoty parafialnej parafii Wiązownica i dla wszystkich gości którzy w tym czasie odwiedzą naszą świątynię. Życzymy wszelkiej radości i optymizmu w codziennej pracy. Niech Nowonarodzony Jezus będzie dla was umocnieniem i pozwoli przetrwać chwile codzienności, niekiedy naznaczonej trudnościami i kłopotami. Niech Jezus będzie dla wszystkich miłosierny.

  Jubileusz Miłosierdzia to czas łaski i świętowania tajemnicy.

  • Roku Miłosierdzia Bożego rozpoczął się 8 grudnia 2015 r.w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP
  • Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata
  • Rok Miłosierdzia – to też dar dla uczestników ŚDM Kraków 2016

  Ogłaszając Rok Miłosierdzia, papież Franciszek jednoznacznie i stanowczo nadaje kierunek przygotowaniom do Światowych Dni Młodzieży, w których pierwszoplanową rolę winna odgrywać troska o najbardziej potrzebujących, wykluczonych, ubogich i chorych, dotkniętych cierpieniem fizycznym i duchowym. – Ojcu Świętemu zależy na tym, by młody człowiek, spragniony miłości, odnalazł jej najczystsze źródło, jakim jest sam Bóg.

    

    

  Data modyfikacji: 2016-01-03 21:53:50

 •  

  Adwent ( łac. adventus – przyjście) w Kościele katolickim okres trwający od 29 listopada do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

  Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, PIERWSZA  z nich rozpoczyna się w Kościołach NOWY ROK LITURGICZNY. Adwent to czas, w którym katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

  Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie msze, zwane RORATAMI. Są to msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od Archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:

  • od początku adwentu do 16 grudnia(czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
  • od 17 grudnia  do 24 grudnia(czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego). 

  • Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe do kościoła parafialnego w Wiązownicy od 13.XII do 19.XII. Na godz. 16.00. Zakończone spowiedzią Adwentową w Sobotę 19.XII.
  • Wiązownica- spowiedź od 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 16.00.
  • Smerdyna od 10.30 do 11.30
  • Czajków Płn. od 14.-do 16.00

  Data modyfikacji: 2015-11-29 14:41:50

 • 1 listopada -Uroczystość Wszystkich Świętych i 2 listopada Dzień Zaduszny

  Parafia Wiązownica Kolonia zaprasza na Msze św. 1 i 2 listopada  o godz. 7.00 , godz.10.00 z procesja na cmentarz, godz. 12.00 i godz. 16.00.

  1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten "płomyk nadziei", wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.

   

  2 listopada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

   

  Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym lub inaczej "zaduszkami". To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny. 

  Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne. 

  Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego - z zakonu Kapucynów.

   

    

    

  Data modyfikacji: 2015-10-31 22:51:20

 •  

  Parafia Rzymsko-katolicka w Wiązownicy Kolonii składa podziękowania za udział w Uroczystości Odpustowej ku czci św. Michała Archanioła 29.IX.2015.

  Sumie odpustowej przewodniczył ks. profesor Marek Kozera, poświęcił figurę św. Michała Archanioła. Figura została przywieziona przez rodzinę Drzymalskich z góry GARGANO, miejsce objawień św. Michała Archanioła. 

  Wszyskim za wspólną modlitwę,obecność, świadectwo- dziekujemy.

   

    

    

    

  Data modyfikacji: 2015-10-10 13:04:15


 • Data modyfikacji: 2015-06-21 16:31:20

Najnowsza katecheza (numer 150)

KATECHEZA 150: W CZYM PRZEJAWIA SIĘ ŁASKA DUCHA ŚWIĘTEGO, KTÓRĄ OTRZYMUJE PREZBITER PODCZAS ŚWIĘCEŃ ? 

            Sakrament święceń kapłańskich upodabnia przyjmującego do Jezusa Chrystusa dzięki specjalnej łasce Ducha Świętego, czyniąc go narzędziem Chrystusa dla Jego Kościoła. Święcenia uzdalniają go, aby mógł działać jako przedstawiciel Chrystusa, Głowy Kościoła, w Jego potrójnej funkcji kapłana, proroka i króla. Jak w przypadku chrztu i bierzmowania, to uczestnictwo w funkcji Chrystusa jest udzielane raz na zawsze. Sakrament święceń wyciska również niezatarty charakter duchowy i nie może być powtarzany ani udzielany tylko na pewien czas.

Wszelkie uświęcenie dusz może być zdziałane tylko mocą Ducha Świętego. On wspiera kapłanów w tej pracy swoją szczególną łaską. Duch święty w sakramencie kapłaństwa daje moc nadprzyrodzoną, wskutek której ich czynności kapłańskie mogą się stać ważne wobec Boga, mogą dusze uświęcać i łaski nieba na nie sprowadzać. Osobną łaską sakramentalną Duch Święty wspiera kapłanów w pracach ich urzędu, aby nie tylko ważnie, ale i owocnie swoje czynności sprawowali.

Duchowy dar, którego udzielają święcenia prezbiteratu, wyraża następująca modlitwa odmawiana w obrządku bizantyjskim. Biskup, wkładając ręce, mówi między innymi:

„Panie, napełnij darem Ducha Świętego tego, którego raczyłeś podnieść do godności kapłaństwa, by był godny bez zarzutu stać przy Twoim ołtarzu, głosić Ewangelię twojego Królestwa, pełnić posługę Twego słowa prawdy, składać Ci dary i ofiary duchowe, odnawiać Twój lud przez kąpiel odrodzenia, tak aby on sam wyszedł na spotkanie naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, Twojego jedynego Syna, w dniu Jego powtórnego przyjścia i by otrzymał z Twojej nieskończonej dobroci nagrodę za wierne wypełnianie swojego zadania” (KKK 1587).

            Z Duchem Świętym, Szafarzem uświęcenia spotyka się prezbiter codziennie, przez całe kapłańskie życie, a  za Jego sprawą spływa ciągle na kapłanów moc z wysokości

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego