Czwartek 23 Pażdziernika 2014

Pierwsze czytanie: Ef 3, 14-21 Abyście doszli do całej Pełni Bożej

Psalm responsoryjny: Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b)

Śpiew przed Ewangelią: Łk 12, 49

Ewangelia: Łk 12, 49-53 Ewangelia powodem rozłamu

Pasja życia - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Pomóż mi, Jezu, odkryć, jakie jest moje największe pragnienie, które budzi mnie co rano i z którym zasypiam? Razem z Tobą pragnę uczynić je motywem przewodnim mojego życia. Jezus żarliwie pragnął wypełnić swoją życiową misję. Wola Ojca była Jego pokarmem, oddechem, pasją. Kiedy żyję prawdziwie, z pasją, różnice stają się bardziej wyraziste, podziały bardziej jaskrawe, ale nie trzeba się tego bać. Życie jest moje i nikt nie może przeżyć go za mnie. Będę odpowiadać przed Stwórcą z otrzymanego daru. Czy i moją udręką jest to, że jeszcze nie żyję tą pełnią życia, do której Bóg mnie zaprasza w Jezusie?

Najnowsze informacje

 • W październiku Kościół szczególnie zachęca do włączenia się w modlitwę różańcową. Modlitwa ta kontynuuje tradycje pobożności monastycznej, stając się przez stulecia środkiem uświęcenia, pomocy i obrony.

  Zapraszamy codziennie do kościoła na wspólna modlitwę różańcową do Wiązownicy godz. 16.00 Czajków Płn. i Smerdyna godz. 18.00

  Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

  CZĘŚĆ PIERWSZA — TAJEMNICE RADOSNE

  CZĘŚĆ DRUGA — TAJEMNICE ŚWIATŁA

  CZĘŚĆ TRZECIA — TAJEMNICE BOLESNE

  CZĘŚĆ CZWARTA — TAJEMNICE CHWALEBNE

    

    

  Data modyfikacji: 2014-10-02 18:04:44

 • Parafia Rzymsko-katolicka w Wiązownicy zaprasza na Uroczystości Odpustowe ku czci św. Michała Archanioła 29.IX.2014.

  Msze Święte: 7.00, 10.00,12.00- Suma odpustowa z procesją wokół kościoła.  i  godz.16.00. 

  Zapraszamy na naszą uroczystość parafialną władze samorządowe: powiatu i gminy Staszów ,jednostki OSP, poczty sztandarowe : OSP, Policji, szkolne. Zapraszamy gości, dzieci młodziez i dorosłych.Kapłanów, rodaków  pochodzących z parafii Wiązownica, kapłanów z dekanatu Koprzywnica i innych dekanatów.

  Kazania odpustowe będzie głosił ks. Grzegorz Kasprzycki. Jego mama pochodziła  z Czajkowa Płd. Pracował ostatnio w seminarium w Sandomierzu i podjął decyzję wyjazdu na misję  do Papui Nowa Gwinea, wyjeżdża na misję na poczatku październiku. 

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-09-15 13:39:21

 •   

    

  Data modyfikacji: 2014-09-02 21:32:59

 •   

  Data modyfikacji: 2014-06-28 22:23:43

 • BOŻE CIAŁO

  WIĄZOWNICA- MSZA ŚWIĘTA o godz. 10.00- następnie procesja do 4 ołtarzy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uwielbienia BOGA.

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi PańskiejŚwięto Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum Sanctissimi Corporis Christi)potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) – w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, jest to święto  święto nakazane.

  PROCESJA do 4 OŁTARZY- które przygotowują:

  Stacja IV- Krzyż przy Kaplicy cmentarnej- Smerdyna-przygotowują od p. Lipczyńskich i  Niekurzaków do rodziny Koziarz. 

  Stacja III- Na WK groble przy domu Renaty i Czesława  -ubierają mieszkańcy – już tradycyjnie  

  Stacja II- Na WK Groble przy bramie rodziny Ireny i Wiesława– ubierają mieszkańcy. Już tradycyjnie

  Stacja I- Przy plebani- przygotowują  od państwa Kowal do rodziny Machowskich.

  OKTAWA- BOŻEGO CIAŁA

  1 dzień oktawy -Piątek -OSP- Bukowa , mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  2 dzień oktawy -Sobota- OSP-Czajków ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów

  3 dzień oktawy –Niedziela OSP- Łukawica ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  4 dzień oktawy –Poniedziałek OSP- Smerdyna ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  5 dzień oktawy –Wtorek OSP- Wizownica Mała,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  6 dzień oktawy –Środa  OSP-Wiązownica Duża ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów 

  7 dzień oktawyzakończenie Oktawy i błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa.

   

    

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-06-22 17:39:23

Najnowsza katecheza (numer 134)

NA CZYM POLEGAŁO KAPŁAŃSTWO STAREGO TESTAMENTU?

U ludów żyjących w sąsiedztwie z Izraelem funkcje kapłańskie spełniał bardzo często król. Tak było np. w Mezopotamii i w Egipcie. Król - kapłan występuje zazwyczaj w otoczeniu kapłanów hierarchicznych, najczęściej dziedziczących swoje godności i tworzących prawdziwą kastę. Nie ma czegoś podobnego wśród patriarchów izraelskich. W ich czasach nie istnieje jeszcze ani świątynia, ani oddzielny stan kapłanów.  Tradycje spisane w Księdze Rodzaju mówią o tym, jak patriarchowie budowali ołtarze w Kanaanie. Tradycje te również mówią o kapłaństwie rodzinnym, spotykanym u większości starożytnych ludów.

Od czasu Mojżesza, który sam pochodził z pokolenia Lewiego, specjalizacja tego pokolenia w sprawowaniu czynności kultycznej staje się być oczywistą. Z biegiem czasu kapłani stają się instytucją zorganizowaną wokół sanktuarium jerozolimskiego, które od czasów Dawida uchodzi za centrum kultyczne całego Izraela.

Upadek równoczesny świątyni i monarchii kładzie kres królewskiej opiece nad kapłaństwem. Uwolnieni od wpływów i pokus ze strony władzy politycznej, którą sprawują teraz poganie, kapłani stają się przywódcami religijnymi narodu.

W religiach starożytnych, kapłani są ministrami kultu, stróżami świętych tradycji, rzecznikami bóstwa, przekazującymi prawdę. W Izraelu kapłani spełniają zawsze dwie funkcje zasadnicze, przedstawiające dwie formy pośredniczenia: sprawowanie kultu i posługę słowa.

Funkcja pierwsza: sprawowanie kultu. Kapłan jest człowiekiem należącym do sanktuarium. W czasach najwcześniejszych jest stróżem arki, zgromadza wiernych w domu Jahwe, przewodniczy na zebraniach liturgicznych przy obchodach świąt narodowych. Jego główne zadanie polega na składaniu ofiar. Wtedy występuje w pełni swej roli pośrednika: składa Bogu ofiary wiernych, a wiernym przekazuje błogosławieństwo Boże. 

Funkcja druga: posługa słowa. W Izraelu słowo Boże, dostosowane do różnych okoliczności życia dociera do ludu poprzez proroków pozostających pod działaniem Ducha Świętego. Lecz istnieje także tradycyjny sposób przekazywania słowa, mający swój punkt wyjścia w wielkich wydarzeniach historii świętej oraz w zawarciu przymierza na Synaju. W liturgii poszczególnych świąt kapłani odczytują wiernym opowiadania, które podbudowują wiarę. Podczas odnawiania przymierza ogłaszają Prawo i zazwyczaj oni właśnie je interpretują, udzielając w postaci praktycznych wskazań odpowiedzi na pytania wiernych. Oni także pełnią role sędziów. Przedłużając niejako wszystkie powyższe funkcje, oni też czuwają nad pisemnym zredagowaniem Prawa w różnych kodeksach. Rozumie się tedy, dlaczego w księgach świętych kapłan występuje jako człowiek wiedzy, jest on pośrednikiem słowa Bożego w jego tradycyjnej formie historii i kodeksów. 

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego