Środa 23 Kwietnia 2014

Pierwsze czytanie: Dz 3, 1-10 Uzdrowienie chromego od urodzenia

Psalm responsoryjny: Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 8-9 (R.: Ps 33 (32), 5b)

Śpiew przed Ewangelią: Ps 118 (117), 24

Ewangelia: Łk 24, 13-35 Poznali Chrystusa przy łamaniu chleba

Usłyszeć wyjaśnienie - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Uczniowie opuszczający Jerozolimę byli tak mocno przekonani o słuszności swoich oczekiwań społeczno-politycznych w stosunku do Jezusa, że nawet wizja aniołów ogłaszających zmartwychwstanie staje się wyłącznie źródłem lęków i dodatkowym powodem do ucieczki. To czego potrzebują, aby wierzyć w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa to wyjaśnianie pism, to zrozumienie historii życia Jezusa, i w jej świetle swej własnej historii. Nie przy pomocy rozumu, lecz sercem, które rozpala się miłością na słowa Pana. Bycie świadkiem Zmartwychwstałego to rozpoznanie Jego obecności w historii własnego życia.

Najnowsze informacje

 •  WIELKANOC 2014

  Obfitych Łask i Błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego oraz pełnych pokojuŚwiąt Wielkanocnych z radosnym "Alleluja"

  Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione,ożywił to, ci już martwe;niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności.Radosnych Świąt w gronie rodzinnym, pokoju w sercach,wzajemnego zrozumienia siebie w rodzinnych relacjach, dla wszystkich parafian i gości życzy ks. proboszcz i księża wiakriusze.

  Doznajcie w te święta wyjątkowego szczęścia poczujcie miłość Boga i opiekę aniołów zrozumcie sens życia i potęgę rodziny.  

  Data modyfikacji: 2014-04-20 15:08:43

 •  

  ŚWĘTE DNI PASCHLNE

   

  Wielki Czwartek 

  rozpoczynamy w Kościele Triduum Paschalne-

  Święte Dni Męki , Śmierci i Zmartwychwstania. 

   

   

         1.

   

   

  Msza Wieczerzy Pańskiej w WIĄZOWNICY o godzinie 17.00

   

  Po mszy świętej -przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy

   

  Adoracja: prowadzi Legion Maryi[ godzinna adoracja]

     
   

  WIELKI PIĄTEK-

  Dzień Męki i Śmierci Jezusa

   

  godzina 8.00-do 16.00  Adoracja przy CIEMNICY Koła Żywego Różańca

  i ministranci.

   

  godzina 17.00      OSP - wystawia straże przy grobie

   

  godzina 16.00    Nabożeństwo Męki Pańskiej z adoracją Krzyża Świętego

   

  godzina 17.30    Gorzkie Żale

        2.

  Adoracja przy Bożym Grobie do godziny 21.00

   

   

   

  W Wielki Piątek w całym Kościele nie odprawia się Mszy Świętej. W tym dniu

   

  obowiązuje post ścisły i nie ma od niego dyspensy. Wstrzymanie się od pokarmów

   

  mięsnych obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia, a nie rozpoczęli 60 roku.

   

  Należy jednak zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy nie są jeszcze

   

  zobowiązani prawem byli wprowadzani w autentycznego ducha postu.


   
   

  WIELKA SOBOTA

   

  godzina 8.00 do 18.00 OSP wystawia straż przy Grobie Pana Jezusa

   

  godzina 8.00 do 18.00 - trwa adoracja przy grobie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie

   

   

         3.

  Poświęcenie pokarmów : WIĄZOWNICA-kościół  godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

   

  Dojazdy: WD-9.30, Cz. Płd. 10.00, Cz Płn.- kościół 10.30, Łukawica- 11.30

   

  Smerdyna - kaplica 11.30.   Bukowa -9.15, W- 10.30

   

   

   

  LITURGIA ŚWIATŁA- WIELKIEJ SOBOTY godz. 18.00

   [ przynosimy świece]

   

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-04-15 13:34:33

 • PLAN REKOLEKCJI  od  10 do 13 kwietnia  2014

  Rekolekcje 10.IV. 2014 – Czwartek

  -Smerdyna godz. 8.00  Msza Św. i nauka rekolekcyjna dla szkoły podstawowej ze Smerdyny.

  Wiązownica Kolonia  godz. 10.00  - Msza Św. i nauka rekolekcyjna dla szkoły podstawowej z Wiązownicy Dużej.

  Czajków Płn.  Kościół filialny godz. 12.00  - Msza Św. i nauka rekolekcyjna dla szkoły podstawowej i Gimnazjum z Czajkowa Płd.                                                 

                                                            

  Smerdyna godz. 15.00- Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych.

  Czajków  godz. 16.30 -Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych.

  Wiązownica  godz. 18.00- Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych.

   

  Rekolekcje 11.IV. 2014  – Piątek

  Smerdyna Kaplica godz. 7.30  - Nauka rekolekcyjna i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla szkoły podstawowej ze Smerdyny.

  Wiązownica Kolonia  godz. 9.30  - Nauka rekolekcyjna i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla szkoły podstawowej z Wiązownicy Dużej.

   Czajków Płn.  Kościół filialny godz. 11.30  - nauka rekolekcyjna i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla szkoły podstawowej i Gimnazjum z Czajkowa Płd.                                               

   

  Smerdyna godz. 15.00- Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

  Czajków  godz. 16.30 -Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

  Wiązownica  godz. 18.00- Msza świętą z nauką rekolekcyjną.

  PARAFIALNA DROGA KRZYŻOWA 

   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ekspiacyjnej dla mieszkańców parafii. Trasa: Kościół następnie - kierunku Wiązownica Kolonia-Podlas, WK- Browary, WK- Groble zakończenie w świątyni.Zabieramy ze sobą pochodnie i znicze.

   

  Rekolekcje 12.IV. 2014– Sobota

  Dzień Pokuty i pojednania- spowiedź

  Wiązownica Kolonia : Spowiedź: Godzina 8.30 do 12.00 i od 14.30 do 16.30

  Wiązownica godz. 9.30-12.00 i 16.30 Msze Święte

  Smerdyna Spowiedź: godz. 10.00-11.30

  Czajków Spowiedź : godz. 14.00-16.30

   

  Rekolekcje 13.IV. 2014 – Niedziela

  WIĄZOWNICA -Msze święte: godz. 7.00. 10.00, 12.00- z nabożeństwem „Gorzkie Żale” z  kazaniem pasyjnym .   

  Msza Święta Godz. 16.00. z ucałowaniem  relikwii Bł. JP. II. z udziałem małżeństw będących na starcie , obchodzące jubileusze i przygotowujących się do zawarcia związku Małżeńskiego. We Mszy świętej uczestniczą Wolntariusze Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie - dekanatu Koprzywnica.              

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-04-08 22:30:15

 •   

  Data modyfikacji: 2014-04-08 21:58:21

 • Kolekta pierwszej niedzieli Wielkiego Postu posługuje się wyrażeniem sacramentum quadragesimaetajemnica czterdziestu dni.

  Odnosi się to np. do czterdziestoletniej wędrówki Izraelitów przez pustynię, czterdziestodniowego pobytu Jezusa na pustyni, który był czasem przygotowania do śmierci i zmartwychwstania.

  Dla chrześcijanina Wielki Post jest również czasem przygotowania do świętowania zmartwychwstania. Kresem jest wejście w misterium paschalne Chrystusa, które jest zaczątkowym, inicjalnym udziałem w zmartwychwstaniu, wejściem w chwałę Zmartwychwstałego. 

  Jedna z prefacji na okres Wielkiego Postu mówi o „uczestnictwie w paschalnych sakramentach dla osiągnięcia pełni dziecięctwa Bożego”.

  Czas Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej - czyli do Wielkiego Czwartku. 

  Wielki Post to okres 40 dni, w których Kościół przygotowuje się do obchodów Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy. Jest on obchodzony od IV wieku jako czas pokuty i odnowienia dla całego Kościoła, w połączeniu z praktykami postnymi i powstrzymania się od spożywania mięsa- każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej.

  ZAPRASZAMY na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w każdy piątek i nabożestwa Gorzkich Żali w każdą niedzielę.  

    W ramach przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII- 27 stycznia,  27 lutego i 27 marca o godzinie 16.00- została odprawiona Msza Święta- połączona z nabożenstwem wystawienia Najświetszego Sakramentu, adoracją prowadzoną przez uczniów klas III gimnazjalnych, zapaleniem symbolicznego znicza- rozpalenia iskry wiary na nowo w naszych sercach. Zapraszamy juz na  27.IV. na godzinę 10.00.na Mszę świętą - jako dziękczynienie za kanonizacje JP II i Jana XXIII. Dalsza część uroczystości będzie w szkole w Czajkowie o godz. 18.00.[ Uroczystości dziękczynienia przy współdziałaniu parafii i szkoły w Czajkowie.

    

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-03-31 11:53:21

Najnowsza katecheza

 

KATECHEZA 122: Z JAKICH GRZECHÓW NALEŻY SIĘ SPOWIADAĆ

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań bożych lub kościelnych. Ale to nie tylko naruszenie prawa. Grzech jest przede wszystkim obrazą Boga, zerwaniem jedności i przyjaźni z Nim. Jest odrzuceniem Bożej miłości, nienawiścią lub obojętnością. Chrystus ustanowił sakrament pokuty dla wszystkich grzeszników w Kościele, a przede wszystkim dla tych, którzy po chrzcie popełnili grzech ciężki. Sakrament pokuty daje im możliwość nawrócenia się i odzyskania łaski usprawiedliwienia. ( KKK1446)

Zgodnie z przykazaniem kościelnym: „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku po dokładnym zbadaniu siebie wyznać dokładnie wszystkie swoje grzechy śmiertelne czyli ciężkie, nawet najbardziej skryte”. Ten, kto ma świadomość popełnienia grzechu śmiertelnego, nie powinien przyjmować Komunii świętej.(KKK1456- 1457)

Przyjmując sakrament pokuty należy wyznać wszystkie grzechy śmiertelne (ciężkie) popełnione od ostatniej spowiedzi. Gdyby ktoś wcześniej zataił taki grzech, koniecznie trzeba poinformować o tym spowiednika. Grzechy te niszczą bowiem naszą przyjaźń z Bogiem i w normalnej sytuacji nie mogą być przebaczone inaczej, jak przez sakramentalną spowiedź.

Grzech ciężki czyli śmiertelny popełnia człowiek, gdy wykracza przeciw Bożemu prawu w poważnej sprawie w pełni świadomie i zupełnie dobrowolnie. Naruszenie każdego z przykazań Bożych w ważnej sprawie jest traktowane jako grzech ciężki. Warto przy tym pamiętać, że wykroczenia przeciwko szóstemu przykazaniu zasadniczo zawsze są grzechami ciężkimi, a lekkimi mogą stać się jedynie przez brak świadomości, czy dobrowolności popełnianego czynu. Grzech ciężki popełnia tylko ta osoba, która wie, że czyni źle. Nie jest jednak w tej kwestii usprawiedliwieniem zawiniona ignorancja i zatwardziałość serca. Jeśli ktoś mało dba o poznanie nauki Kościoła albo wręcz się jej sprzeciwia, nie jest wolny od poważnej winy moralnej. Aby uznać czyn za grzech śmiertelny musi on wynikać z wolnego wyboru człowieka. Przymus zewnętrzny lub wewnętrzny zmniejsza odpowiedzialność moralną. Warto jednak w tych kwestiach nie decydować samodzielnie, ale zapytać spowiednika. Podobnie należy postąpić, gdy mamy wątpliwości co do materii popełnionego czynu.

Z grzechami powszednimi (lekkimi) mamy do czynienia, „gdy w materii lekkiej nie przestrzega się normy prawa moralnego lub gdy nie przestrzega się prawa moralnegow materii ciężkiej, lecz bez pełnego poznania czy całkowitej zgody” (KKK 1862). Wyznawanie ich w konfesjonale nie jest konieczne, jednak warto to robić, gdyż dzięki temu spowiednik ma pełniejszy obraz naszej osoby. Może się też zdarzyć, że będzie mógł wyjaśnić nasze błędne przekonanie co do wagi grzechu. Rodzaje grzechów ze względu na ich specyficzny charakter to:  grzechy główne (pycha, chciwość, zazdrość, nieczystość, łakomstwo, gniew, lenistwo), grzechy cudze (gdy namawiamy, pochwalamy, pomagamy komuś w popełnianiu zła), grzechy przeciw Duchowi Św., grzechy wołające o pomstę do nieba.

Zawsze należy  spowiadać się z grzechów ciężkich, ale nigdy nie powinniśmy lekceważyć grzechów lekkich. Przede wszystkim dlatego, że jednak są złem. Usypiają sumienie i często prowadzą do poważniejszego zła. Regularne spowiadanie się z grzechów powszednich pomaga nam kształtować sumienie, walczyć ze złymi skłonnościami  i poddawać się leczącej mocy Chrystusa.

Najważniejszą pomocą w przygotowaniu do sakramentu pokuty i pojednania, jest szczera i wytrwała modlitwa do Ducha Świętego, który przychodzi i objawia nam prawdę o nas samych. Poza modlitwą nie można zapominać o wiedzy, którą można zdobyć dzięki odpowiedniej lekturze, która z kolei będzie wyczulała sumienie na sprawy naszej moralności, a co za tym idzie będzie formowała nasze życie duchowe.

Nie ma takich grzechów, których by Bóg nie przebaczył, bo On jest większy od największego grzechu, jeśli tylko człowiek żałuje i szczerze wyznaje.

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego