Czwartek 28 Sierpnia 2014

Pierwsze czytanie: 1 Kor 1, 1-9 Pozdrowienie Koryntian i dziękczynienie

Psalm responsoryjny: Ps 145 (144), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 1)

Śpiew przed Ewangelią: Mt 24, 42a. 44

Ewangelia: Mt 24, 42-51 Wezwanie do czujności

Uważna troska - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Jezus zachęca nas dziś, abyśmy czuwali. Co to znaczy? Czuwać to być uważnym! Jezus okazuje nam wielkie zaufanie, pragnie, byśmy w Jego imieniu troszczyli się o innych. To od nas zależy, w jaki sposόb odpowiemy na ten dar. Czy zawierzymy Jego łasce i otoczymy uwagą i troską tych, do ktόrych On sam nas posyła, czy też nie zauważymy ich i egoistycznie zajmiemy się sami sobą. Czuwać, być uważnym, to kochać w sposόb konkretny sercem Jezusa, karmiąc dobrem innych ludzi i troszcząc się o ich rozwój.

Najnowsze informacje

 •   

  Data modyfikacji: 2014-06-28 22:23:43

 • BOŻE CIAŁO

  WIĄZOWNICA- MSZA ŚWIĘTA o godz. 10.00- następnie procesja do 4 ołtarzy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uwielbienia BOGA.

  Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi PańskiejŚwięto Najświętszego Ciała Chrystusa (Festum Sanctissimi Corporis Christi)potocznie zwana także Świętem Ciała i Krwi Pańskiej, a w tradycji ludowej: Boże Ciało) – w Kościele katolickim uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, jest to święto  święto nakazane.

  PROCESJA do 4 OŁTARZY- które przygotowują:

  Stacja IV- Krzyż przy Kaplicy cmentarnej- Smerdyna-przygotowują od p. Lipczyńskich i  Niekurzaków do rodziny Koziarz. 

  Stacja III- Na WK groble przy domu Renaty i Czesława  -ubierają mieszkańcy – już tradycyjnie  

  Stacja II- Na WK Groble przy bramie rodziny Ireny i Wiesława– ubierają mieszkańcy. Już tradycyjnie

  Stacja I- Przy plebani- przygotowują  od państwa Kowal do rodziny Machowskich.

  OKTAWA- BOŻEGO CIAŁA

  1 dzień oktawy -Piątek -OSP- Bukowa , mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  2 dzień oktawy -Sobota- OSP-Czajków ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów

  3 dzień oktawy –Niedziela OSP- Łukawica ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  4 dzień oktawy –Poniedziałek OSP- Smerdyna ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  5 dzień oktawy –Wtorek OSP- Wizownica Mała,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów.

  6 dzień oktawy –Środa  OSP-Wiązownica Duża ,  mieszkańcy i dzieci do sypania  kwiatów 

  7 dzień oktawyzakończenie Oktawy i błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa.

   

    

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-06-22 17:39:23

 • PLAN RAJDU ROWEROWEGO

  14 czerwca 2014 roku

  Sandomierz – Radoszki – Pęczyny – Pielaszów – Malice Kościelne - Karwów

  V Sandomierski Rajd Papieski

  Organizatorzy:

  Kuria Diecezjalna w Sandomierzu

  Urząd Miasta Sandomierza

  MOSiR Sandomierz 

  Trasa

  Początek 9:00

  Rynek – start                                                                                                             bieżący km

  ul. Sokolnickiego       

  Przejazd ul. Mickiewicza

  Wjazd na ul. Kwiatkowskiego – Nr 77 (2)                                                               3 km   

  Zjazd do Lenarczyc (3)                                             

  Radoszki – skręt do Wilczyc (4)                                                                               11 km             

  Odpoczynek  przy kościele w Jankowicach (5)                                                        13 km 

  Dacharzów – skręt na Zagrody (6)                                                                            13,5 km

  Pęczyny – skręt na Pielaszów (7)                                                                              15 km

  Skręt w Pielaszowie na Malice Kościelne (8)                                                          21 km

  Odpoczynek w Malicach Kościelnych (9)                                                                 25 km

  Dojazd do Karwowa - Meta (10)                                                                              30 km 

  Zakończenie 13.00                                                                                        

    

  Data modyfikacji: 2014-06-13 08:48:25

 • ODPUST w Czajkowie Północnym 12.VI.2014- CZWARTEK - Ku czci Błogosławionego Antoniego Rewery.

   Ks. Antoni Rewera ur. się 6 stycznia 1869 r. w Samborcu, w obecnym województwie świętokrzyskim. Prawie całe jego życie było związane z Sandomierzem; tu ukończył szkołę średnią, studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym, otrzymał święcenia kapłańskie i pracował przez 49 lat, najpierw jako profesor i wychowawca przyszłych kapłanów, od 1907 r. jako duszpasterz, pełniący obowiązki wikariusza aktualnego w parafii katedralnej, a następnie jako proboszcz parafii św. Józefa. Aresztowany przez Niemców, wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, stąd przetransportowany do Dachau zmarł na skutek wycieńczenia 1 X 1942 r.

  MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA- o godz. 17.00-CZWARTEK- ZAPRASZAMY.

  Z odpustem parafialnym wiąże sie możliwośc zyskania odpustu pod zwykłymi warunkami.Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych.

  W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego

    

  Data modyfikacji: 2014-05-29 22:18:29

 • ODPUST w SMERDYNIE  29.V.2014- CZWARTEK - Ku czci świętej Urszuli Ledóchowskiej.

  MSZA ŚWIĘTA ODPUSTOWA-  o godz. 17.00- ZAPRASZAMY.

  Z odpustem parafialnym wiąże sie możliwośc zyskania odpustu pod zwykłymi warunkami.Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa i świętych.

  W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach. Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ichgrobami, a więc gdzie istniał kult świętych. Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego. 

    

  Data modyfikacji: 2014-05-24 14:11:59

Najnowsza katecheza (numer 132)

CZYM JEST SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ? 

Należy na wstępie zaznaczyć, że cały Kościół jest ludem kapłańskim. Św. Piotr przypomina w swoim 1 liście (2,9): „Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”.

Dwa sakramenty: świecenia – inaczej kapłaństwo i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia osobistego.

Przez chrzest wierni uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa. Takie uczestnictwo nazywane jest „wspólnym kapłaństwem wiernych”. Na bazie tego kapłaństwa, a zarazem w celu służenia mu, istnieje inne uczestnictwo w posłannictwie Chrystusa, a mianowicie kapłaństwo posługi, wypływające z sakramentów święceń. Istotą kapłaństwa posługi jest służyć w imieniu i w zastępstwie Chrystusa – który jest Głową – we wspólnocie wierzących.

Kościół jako wspólnota wierzących potrzebuje rzeczników, ludzi powołanych, którzy z polecenia Jezusa Chrystusa troszczą się o zachowanie jedności i czuwają nad wspólną wiernością we wierze.

Kapłaństwo sakramentalne w dzieli się na trzy stopnie: biskupi, kapłani i diakoni. Wszyscy mają udział w kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Są wybrani ze wspólnoty i przeznaczeni do służby w tej wspólnocie. Ich urząd ma w Nim swój fundament, oni reprezentują Kościół. 

 

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego