Poniedziałek 24 Listopada 2014

Pierwsze czytanie: Ap 14, 1-3. 4b-5 Pieśń odkupionych przez Baranka

Psalm responsoryjny: Ps 24 (23), 1-2. 3-4ab. 5-6 (R.: por. 6)

Śpiew przed Ewangelią: Mt 24, 42a. 44

Ewangelia: Łk 21, 1-4 Wdowi grosz

Dać siebie - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Jezu, co byś zobaczył, patrząc dziś na moje ofiarujące Ci serce? Daję Ci to, co jest dla mnie cenne, czy to, co mi zbywa? Wielkość i wspaniałomyślność daru nie zależy od ilości, lecz od jakości. Jezus przypatruje się ludziom, którzy wrzucają ofiary do skarbca świątyni. On widzi nie tylko zewnętrzne gesty, lecz też ich serca. Wielu wrzuca wiele, jakby od niechcenia, bo ich na to stać. Dają z tego, co im zbywa. A uboga wdowa, niemająca znikąd pomocy, daje ostatni grosz – wszystko, co ma na swoje utrzymanie. Daje Bogu całą siebie, bo utrzymanie to przecież życie. Wierzy, że jeśli ona zawierzy Bogu, On jej nie zawiedzie. Ten właśnie dar, zupełnie niedostrzeżony, a może i wzgardzony w oczach ludzi, porusza do głębi serce Boga.

Najnowsze informacje

 •  

  96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

  Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

   Wspominamy czas wykuwania niepodległości. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie naszej Ojczyzny. 

  W naszej parafii o godz. 16.00 będzie odprawiona uroczysta Msza Święta, wspólna modlitwa w intencji naszej Ojczyzny

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie rodziny, dorosłych , młodzież i dzieci, poczty sztandarowe i strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnej: Wiązownica, Czajków, Smerdyna, Łukawica i Bukowa, oraz poczty sztandarowe ze szkół z terenu naszej parafii.

  W tym dniu prosimy aby każda rodzina w naszej parafii wywiesiła flagę biało czerwoną przy swoim domu.

   

   

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-11-04 01:45:39

 • W październiku Kościół szczególnie zachęca do włączenia się w modlitwę różańcową. Modlitwa ta kontynuuje tradycje pobożności monastycznej, stając się przez stulecia środkiem uświęcenia, pomocy i obrony.

  Zapraszamy codziennie do kościoła na wspólna modlitwę różańcową do Wiązownicy godz. 16.00 Czajków Płn. i Smerdyna godz. 18.00

  Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

  CZĘŚĆ PIERWSZA — TAJEMNICE RADOSNE

  CZĘŚĆ DRUGA — TAJEMNICE ŚWIATŁA

  CZĘŚĆ TRZECIA — TAJEMNICE BOLESNE

  CZĘŚĆ CZWARTA — TAJEMNICE CHWALEBNE

    

    

  Data modyfikacji: 2014-10-02 18:04:44

 • Parafia Rzymsko-katolicka w Wiązownicy zaprasza na Uroczystości Odpustowe ku czci św. Michała Archanioła 29.IX.2014.

  Msze Święte: 7.00, 10.00,12.00- Suma odpustowa z procesją wokół kościoła.  i  godz.16.00. 

  Zapraszamy na naszą uroczystość parafialną władze samorządowe: powiatu i gminy Staszów ,jednostki OSP, poczty sztandarowe : OSP, Policji, szkolne. Zapraszamy gości, dzieci młodziez i dorosłych.Kapłanów, rodaków  pochodzących z parafii Wiązownica, kapłanów z dekanatu Koprzywnica i innych dekanatów.

  Kazania odpustowe będzie głosił ks. Grzegorz Kasprzycki. Jego mama pochodziła  z Czajkowa Płd. Pracował ostatnio w seminarium w Sandomierzu i podjął decyzję wyjazdu na misję  do Papui Nowa Gwinea, wyjeżdża na misję na poczatku październiku. 

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-09-15 13:39:21

 •   

    

  Data modyfikacji: 2014-09-02 21:32:59

 •   

  Data modyfikacji: 2014-06-28 22:23:43

Najnowsza katecheza (numer 136)

CO DOKONUJE SIĘ PODCZAS ŚWIECEŃ KAPŁAŃSKICH? 

Podczas święceń kapłańskich Biskup przyzywa mocy Ducha Świętego aby spoczęła na kandydacie do święceń. Wyciska ona na tym człowieku nieusuwalną pieczęć, która pozostanie z nim na zawsze. Jako współpracownik swojego biskupa Kapłan będzie głosić słowo Boże, sprawować sakramenty, a przede wszystkim celebrować świętą Eucharystię.

Należy przy tym zawsze pamiętać, że skoro tylko Chrystus jest prawdziwym kapłanem, to wszyscy inni są Jego sługami. Z tej to przyczyny przyjmujący święcenia zostają konsekrowanymi, „by w imię Chrystusa karmili Kościół słowem i łaską Bożą”. Dzięki temu sakramentowi powierzone Apostołom przez Chrystusa posłanie ciągle spełniane jest w Kościele. Udzielanie święceń kapłańskich jest czymś więcej niż zwykłym wybraniem, wyznaczeniem, delegacją lub nawet ustanowieniem przez wspólnotę.  W sakramencie tym mamy do czynienia z pewnym wyłączeniem i przyjęciem przez samego Chrystusa w służbę Kościołowi. Kościół wierzy, że przy udzieleniu sakramentu kapłaństwa udzielany jest dar Ducha Świętego, pozwalający wykonać pochodzącą od Chrystusa „świętą władzę” związaną z urzędem kapłańskim. Tak więc w akcie święceń Chrystus przyjmuje do swej służby w Kościele oraz udziela powołanemu do niej odpowiedniej władzy niezbędnej do spełniania tego posłannictwa, natomiast wspólnota wierzących otrzymuje w jego osobie widzialny znak obecności Chrystusa. 

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego