Sobota 28 Marca 2015

Pierwsze czytanie: Iz 7, 10-14 Panna pocznie i porodzi Syna

Psalm responsoryjny: Ps 40 (39), 7-8a. 8b-10. 11 (R.: 8a i 9a)

Drugie czytanie: Hbr 10, 4-10 Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Śpiew przed Ewangelią: J 1, 14ab

Ewangelia: Łk 1, 26-38 Maryja pocznie i porodzi Syna

Strach przed zmianą- IV Dzień Rekolekcji- SPOWIEDŹ - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Mój Zbawicielu, Ty przychodzisz dziś do mnie i proponujesz mi nowe życie, zakotwiczone w Tobie. Daj mi odwagę, abym Twoją propozycję przyjął i chciał nią żyć. Faryzeusze wraz z Wysoką Radą nawet w obliczu znaków, które czynił Jezus, nie chcieli w Niego uwierzyć. Okopali się na swoich pozycjach i nie dopuszczali myśli, że są świadkami nadejścia Mesjasza. Niestety nieraz i my przyjmujemy podobne postawy w naszym życiu. Odrzucamy łaski, które daje nam Bóg, gdyż ich przyjęcie wiąże się, że zmianą naszego życia. Jest nam wygodniej pozostać na swoich starych pozycjach, niż iść w nieznane. Prawdziwe spotkanie człowieka z Bogiem zawsze zakłada przemianę – serca, uczuć i postaw. Oczywiście, pod warunkiem, że my tego chcemy. Bóg zabiega o to, by oczyszczać swój lud. Nie godzi się na naszą miałkość, głupotę, niewierności. Nie zgadza się na nasze wewnętrzne rozbicie. Gwałtownie wzywa: Odrzućcie od siebie wszystkie grzechy! Chcę was uświęcać! I dlatego posyła swojego Syna, aby Jego śmierć przyniosła nam nowe życie i uświęcenie.

Najnowsze informacje

 •   

  W 2015 roku okres Wielkiego Postu będzie obejmował okres między 18 lutego i 2 kwietnia.

  18 lutego - Środa Popielcowa


  2 kwietnia - Wielki Czwartek

  Wielki Post to okres ruchomy w kalendarzu liturgicznym Kościoła. Wypada on pomiędzy Środą Popielcową a Wielkim Czwartkiem (kończy go liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej). Wielki Post trwa czterdzieści dni, nie licząc niedziel. Jest to czas przygotowania na święto Zmartwychwstania Chrystusa, podejmujemy pokutę oraz uczestniczymy w specjalnych nabożeństwach i rekolekcjach.

   W każdy piątek tego okresu ma miejsce droga krzyżowa, w niedzielę odbywają się gorzkie żale , ponadto w niedługim czasie przed Wielkanocą wierni uczestniczą w wielkopostnych kilkudniowych rekolekcjach. Wspomniane formy liturgiczne mają służyć pogłębieniu duchowej refleksji oraz przygotowaniu na czas zmartwychwstania Chrystusa. W tradycji Kościoła zaleca się również wiernym podjęcie wybranego postanowienia wielkopostnego, czyli specjalnego wysiłku, który ma służyć umocnieniu wiary.

   

  PLAN REKOLEKCJI w parafii Wiązownica    Od 25 marca do 29 marca 2015

  Rekolekcje 25.III. 2015 – ŚRODA

  Rekolekcje głosi ks. Marcin Kostka- Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra -Kraków

  Wiązownica Kolonia- godz. 18.00 Msza Święta z nauką rekolekcyjną

  Po mszy nauka stanowa dla kobiet

  Rekolekcje 26.III. 2015 – CZWARTEK

  Smerdyna Kaplica godz. 8.00  - Msza Św. i nauka rekolekcyjna dla szkoły podstawowej ze Smerdyny.

  Wiązownica Kolonia  Kościół parafialny. godz. 10.00  - Msza Św. i nauka rekolekcyjna dla szkoły podstawowej z Wiązownicy Dużej.

  Czajków Płn.  Kościół filialny godz. 12.00  - Msza Św. i nauka rekolekcyjna dla szkoły podstawowej i Gimnazjum z Czajkowa Płd.                                                                                                             

  Smerdyna-kaplica godz. 15.00- Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych

  Czajków  godz. 16.30 -Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych.

  Wiązownica  godz. 18.00- Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych.

  Po mszy nauka stanowa dla mężczyzn

  Rekolekcje 27.III. 2015  – PIĄTEK

  Smerdyna Kaplica godz. 7.30  - Nauka rekolekcyjna i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla szkoły podstawowej ze Smerdyny. 

  Wiązownica Kolonia  godz. 9.30  - Nauka rekolekcyjna i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla szkoły podstawowej z Wiązownicy Dużej.

   Czajków Płn.  Kościół filialny godz. 11.30  - nauka rekolekcyjna i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla szkoły podstawowej i Gimnazjum z Czajkowa Płd.                                                            

  Smerdyna godz. 15.00- Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

  Czajków  godz. 16.30 -Msza świętą z nauką rekolekcyjną dla dorosłych i Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

  Wiązownica  godz. 18.00- Msza świętą z nauką rekolekcyjną. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ekspiacyjnej dla mieszkańców parafii. Trasa: Kościół następnie -w kierunku Wiązownica          Kolonia-Podlas- nastepnie WK- Browary, WK- Groble zakończenie Drogi Krzyzowej w świątyni.

  Rekolekcje 28.III. 2015– Sobota 

  Dzień Pokuty i pojednania- spowiedź 

  Wiązownica Kolonia : Spowiedź: Godzina 8.30 do 12.00 i od 14.00 do 16.30

  Wiązownica Msza Święta godz. 10.00 i 16.30

  Smerdyna Spowiedź: godz. 10.00-11.30  Msza Święta godz. 11.00

  Czajków Spowiedź : godz. 14.00-16.30   Msza Święta godz. 14.00

  Rekolekcje 29.III. 2015 Niedziela PALMOWA

  Msze święte: godz. 7.00. 10.00, 12.00- z nabożeństwem „Gorzkie Żale” z  kazaniem pasyjnym .   Msza Święta Godz. 16.00.

  Na dojazdach Czajków godz. 8.30, Smerdyna godz. 8.30

   

  Ostatni tydzień Wielkiego Postu rozpoczyna tradycyjnie Niedziela Palmowa, czyli wspomnienie wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu wierni święcą palmy wielkanocne. Następnie ma miejsce Wielki Tydzień, w którym szczególne miejsce zajmuje Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota. W Wielki Czwartek ma miejsce przypomnienie Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, wtedy także kończy się okres Wielkiego Postu. Wielki Piątek przypomina Jego męczeńską śmierć na krzyżu, zaś w Wielką Sobotę katolicy adorują krzyż, odwiedzają symboliczny grób Jezusa oraz święcą pokarmy, wieczorem jest Liturgia Światła.

   

  Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – najstarsze i najważniejsze świeto chrześcijanskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościół, świętowanie rozpoczyna się procesją rezurekcyjną.                            5 kwietnia 2015 

    

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2015-03-21 22:40:38

 •   2 II 2015 - będziemy w kościele obchodzić Świeto-Ofiarowania Pańskiego.

  Święto Ofiarowania Pańskiego obchodzone jest w Kościele Katolickim  2 lutego, lub 15 lutego w Kościele Prawosławnym i ma rangę świeta liturgicznego. W tym samym dniu  przypada  Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, to święto ustanowił już świety Jan Paweł II. Święto nie jest dniem wolnym od pracy.

  Ofiarowanie Pańskie, Spotkanie Pańskie, (święto spotkania i oczyszczenia) – święto chrześcijańskie, upamiętniające ofiarowanie Jezusa Chrystusa w Świątyni Jerozolimskiej, zgodnie z prawem Mojżeszowym, dawniej nazywane Oczyszczeniem Najświętszej Maryi Panny (w 40. dzień od Narodzenia Jezusa), czym nawiązywano do święta spotkania i święta oczyszczenia w tradycji starotestamentalnej i chrześcijańskiej.

   

       

      W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

   

  W Jerozolimie, gdzie Ofiarowanie Pańskie obchodzone było już w IV w., odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami. Liturgiczną datę święta wyznacza upłynięcie czasu oczyszczenia Maryi po urodzeniu dziecka.

  W Kościele zachodnim święto zostało wprowadzone w VII w. W Rzymie w tym dniu odbywała się najstarsza maryjna procesja, której uczestnicy nieśli zapalone świece. Prawdopodobnie ta procesja do największego sanktuarium rzymskiego - bazyliki Matki Bożej Większej - nadała świętu Pańskiemu charakter maryjny, który z wolna zaczął przeważać.

  Od X w. pojawia się obrzęd poświęcenia świec, który jeszcze podkreśla i ubogaca symbolikę światła. Nawiązuje ona bezpośrednio do wielkanocnego paschału, który wyraża zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Ofiarowanie Jezusa oznacza początek nowego przymierza i nowego kapłaństwa, w którym Syn Boży sam jest Świątynią, Kapłanem i Ofiarą. Treść tego święta podkreśla zamierzoną przez Boga powszechność zbawienia, które ma objąć nawet pogan.

  W Polsce święto ma charakter zdecydowanie maryjny - Matki Bożej Gromnicznej. Tak jak Maryja wniosła Jezusa do świątyni jerozolimskiej, tak też przynosi światło wierzącym. W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.

  Na znak zawierzenia Maryi w czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się gromnice. Jako gromnice służą też świece chrzcielne, kiedy to w życie nowo ochrzczonej osoby wkracza światło wiary, która prowadzi przez życie.

  W Wiązownicy Koloni - mszę św. w porządku światecznym- 7.00, 10.00, 12.00, i 16.00. zapraszamy do udziału w liturgii i przyniesienia świec w tym dniu

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2015-01-31 19:00:19

 •   

  Tradycja obchodów Świąt Bożego Narodzenia.

  Wi­gi­lia 24.XII.  to dzień po­prze­dza­ją­cy świę­to Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Nazwa po­cho­dzi od ła­ciń­skie­go słowa "vi­gi­la­re", to zna­czy: czu­wa­nie, sta­nie na stra­ży, bycie go­to­wym. Wi­gi­lią na­zy­wa­na jest także uro­czy­sta wie­cze­rza, do któ­rej za­sia­da się o zmro­ku w gro­nie naj­bliż­szych.

  Istotą Wigilii Bożego Narodzenia jest przyjście na świat Chrystusa jako Człowieka, dlatego też mocno akcentowany jest element rodziny- W tradycji chrześcijańskiej jest to celebracja święta rodzinnego, a szczególnie uwidocznione są takie wartości jak: otwarcie, wzajemna miłość, pokój i pojednanie.
  Wigilii towarzyszy wiele zwyczajów i symboli. Najważniejszym polskim zwyczajem wigilijnym jest łamanie się białym opłatkiem. Łamiąc się opłatkiem, składamy sobie życzenia, przepraszamy za zło wyrządzone sobie wzajemnie od ubiegłego roku - w małżeństwie, w rodzinie, w sąsiedztwie. Składamy sobie wzajemnie obietnicę szczerej poprawy.
  Tego dnia o północy we wszystkich polskich kościołach odprawiane są uroczyste msze, tzw. pasterka.
  Święta Bożego Narodzenia, Narodzenie Pańskie – w tradycji chrześcijańskiejświęto upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia.
   
  Najserdeczniejsza Życzenia dla całej współnoty parafii Wiązownica i wszystkich gości którzy odwiedzą parafię w to Boże Narodzenie 2014, Wielu głębokich i radosnych przeżyć oraz błogosławieństwa Bożego w czasie tych radosnych świąt i w każdym dniu nadchodzącego NOWEGO ROKU 2015. 
  "Boskie Serce Jezusa, narodzone z Najświętszej Dziewicy, Maryi Panny, w stajence betlejemskiej ,pobłogosław całą parafię, wszystkie dzieci, młodzież dorosłych,odnów ich serca, opromień rodziny Twoją Miłością, naucz ich kochać Boga."
   
  " Niech WAS Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami, niech was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem."
   
  "Jezu, Boskie Dziecię, ty jesteś dla nas najjaśniejszym słońcem oświecającym drogi naszego życia, tak często pełne niebezpieczeństw. Prowadź nas i chroń od wszelkiego zła, a zwłaszcza od wiecznej zguby"
  Niech te święta będą najpiekniejsze dla wszystkich. Życzenia od ks. proboszcza i wiakriuszy.

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2015-01-10 22:47:39

 • Adwent ( łac. adventus – przyjście)w Kościele katolickim okres trwający od 30 listopada do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

  Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, PIERWSZA  z nich rozpoczyna się w Kościołach NOWY ROK LITURGICZNY. Adwent to czas, w którym katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

   

   W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy. W Kościele katolickim kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę różowy, który może być zastąpiony fioletowym.

  Roraty- kolor szat biały maryjny

  Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie msze, zwane RORATAMI. Są to msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od Archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:

  • od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
  • od 17 grudnia  do 24 grudnia  (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).
  • Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe do kościoła parafialnego w Wiązownicy od 15.XII do 20.XII. Na godz. 16.00. Zakończone spowiedzią Adwentową w Sobotę 20.XII.
  • Wiązownica- spowiedź od 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 16.00.
  • Smerdyna od 10.30 do 11.30
  • Czajków Płn. od 14.-do 16.00

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-12-13 21:50:49

 •  

  96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

  Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

   Wspominamy czas wykuwania niepodległości. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie naszej Ojczyzny. 

  W naszej parafii o godz. 16.00 będzie odprawiona uroczysta Msza Święta, wspólna modlitwa w intencji naszej Ojczyzny

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie rodziny, dorosłych , młodzież i dzieci, poczty sztandarowe i strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnej: Wiązownica, Czajków, Smerdyna, Łukawica i Bukowa, oraz poczty sztandarowe ze szkół z terenu naszej parafii.

  W tym dniu prosimy aby każda rodzina w naszej parafii wywiesiła flagę biało czerwoną przy swoim domu.

   

   

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-11-04 01:45:39

Najnowsza katecheza (numer 145)

 DO JAKIEJ POSŁUGI ZOBOWIĄZANI SĄ KAPŁANI NA MOCY SAKRAMENTU ŚWIĘCEŃ

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej.” KKK 1536

W myśl postanowień Chrystusa apostołowie głosili Jego Ewangelię, gromadząc wokół siebie liczne grono wyznawców i pełniąc rolę pasterzy we wspólnocie wierzących.

Misja, którą Pan powierzył pasterzom swego ludu, jest służbą.  Kapłaństwo jest całkowicie skierowane ku Chrystusowi i ludziom. Zostało ustanowione dla ludzi i dla wspólnoty Kościoła. Posługa wyraża się przede wszystkim poprzez głoszenie Ewangelii i budowanie Kościoła w imieniu i zastępstwie Chrystusa, sakramentalne uobecnianie Pana oraz troskę o lud Boży.   Sakrament kapłaństwa wewnętrznie upodabnia do Chrystusa w wypełnianiu trzech głównych zadań: nauczania, uświęcania i rządzenia. Są one w rzeczywistości działaniami zmartwychwstałego Jezusa, który budzi wiarę, gromadzi ludzi, tworzy jedność Kościoła i prowadzi do zbawienia. Przez otrzymane święcenia kapłan wchodzi w wewnętrzną komunię z Jezusem. Działa w osobie samego Chrystusa, który uobecnia swoje działanie przez niego, zwłaszcza wtedy, gdy kapłan dokonuje aktów sakramentalnych, np. chrztu, rozgrzeszenia lub konsekracji chleba i wina.

 Pierwszym zadaniem wynikającym z sakramentu kapłaństwa jest posługa nauczania. Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (por. Mt 28,18-20), Jezus  sam interpretował Pisma i jasno wskazywał kierunek. Stąd sakrament ten wyznacza i uzdalnia do misji głoszenia tego, czego Jezus nauczał, a co Kościół wiernie przekazuje. Kapłan uczy w imieniu Chrystusa. Przedstawia prawdę, którą są Jego słowa i sposób postępowania.

Drugim zadaniem duchownych jest uświęcanie poprzez celebrowanie sakramentów świętych. A szczególnie sprawowanie Eucharystii na Jego pamiątkę (por. Łk 22,19) oraz odpuszczanie grzechów (por.  J 20,22-23).

Trzecim zadaniem wynikającym z przyjęcia sakramentu święceń jest przewodzenie wspólnocie wiernych, np. przez kierowanie wspólnotą diecezjalną, parafialną, bądź pełnienie określonej funkcji kościelnej.

Podsumowując: tak jak kiedyś apostołowie, kapłani powołani są do głoszenia światu Ewangelii Jezusa Chrystusa, do szafowania sakramentami, głównie zaś - do sprawowania Eucharystii oraz udzielania rozgrzeszenia. Kapłani również  mają troszczyć się o królestwo Boże, czyli  budować Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, a przez to przyczyniać się do zbawienia świata i do uwielbienia Boga. Jest to uczestnictwem w potrójnej misji Chrystusa: Nauczyciela, Kapłana, Króla.

  

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego