Czwartek 18 Grudnia 2014

Pierwsze czytanie: Jr 23, 5-8 Mesjasz będzie potomkiem Dawida

Psalm responsoryjny: Ps 72 (71), 1-2. 12-13. 18-19 (R.: por. 7)

Ewangelia: Mt 1, 18-24 Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Szacunek wobec tajemnicy - komentarz do dzisiejszej Ewangelii

Jezu, wielbię Cię, bo doświadczam, że ilekroć pozostawiam swoje trudne sprawy Tobie, zawsze wyzwalasz mnie z lęku, ukazując swoją perspektywę! Józef znajdował się w sytuacji pełnej niejasności, jednak nie oceniał Maryi, nie oskarżał, nie potępiał, nie zniesławiał. Mógł to uczynić, mógł dochodzić swoich słusznych praw. A jednak to on usunął się w cień, bo miłość zawsze ocala. Bo miłość nawet kiedy do końca nie rozumie, nawet wobec ewidentnych faktów, szanuje tajemnicę drugiego. I co najważniejsze, pozostawia miejsce na Boże działanie i na Boże odpowiedzi. Tylko Bóg może nas wprowadzić w tajemnicę serca drugiej osoby. Tak jak wyjaśnił Józefowi pochodzenie Dziecięcia, które Maryja nosiła pod sercem. „Wódz domu Izraela”, król, wielki wojownik przychodzi. Liturgia zapewnia nas, że jest już blisko. Ale nasza nadzieja będzie wystawiona na próbę, podobnie jak oczekiwanie Józefa. Bóg przychodzi inaczej, niż przewidujemy. Mesjasz może nie wpisać się w nasze o Nim wyobrażenia. Jeszcze Go nie ma, a już mnożą się trudności. Co będzie potem? Wojownik okaże się bezbronnym dzieckiem, król – skazanym na wygnanie. Może dzięki temu bardziej będzie „Bogiem z nami”.

Najnowsze informacje

 • Adwent ( łac. adventus – przyjście)w Kościele katolickim okres trwający od 30 listopada do zmierzchu 24 grudnia, okres przypominający oczekiwanie na powtórne przyjście Jezusa. Jednocześnie jest to czas poprzedzający pamiątkę pierwszego przyjścia – wcielenia znanego pod nazwą narodzin Chrystusa.

  Na adwent składają się cztery niedziele adwentowe, PIERWSZA  z nich rozpoczyna się w Kościołach NOWY ROK LITURGICZNY. Adwent to czas, w którym katolicy mają uświadomić sobie, że oczekują na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa.

   

   W okresie adwentu dominuje w liturgii kolor fioletowy. W Kościele katolickim kapłan zakłada do Mszy świętej ornat w kolorze fioletowym, symbolizującym czas pokuty i przygotowania się do jednego z najważniejszych świąt, czasu pojednania z Bogiem i ludźmi, a w III niedzielę różowy, który może być zastąpiony fioletowym.

  Roraty- kolor szat biały maryjny

  Tradycją w Kościele katolickim są odprawiane w tym okresie o świcie msze, zwane RORATAMI. Są to msze ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę od Archanioła Gabriela, zwiastującego, iż zostanie Matką Syna Bożego. Adwent, z punktu widzenia liturgii Kościoła katolickiego, można podzielić na dwa okresy:

  • od początku adwentu do 16 grudnia (czas szczególnego oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu czasów);
  • od 17 grudnia  do 24 grudnia  (czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego).
  • Zapraszamy na Rekolekcje Adwentowe do kościoła parafialnego w Wiązownicy od 15.XII do 20.XII. Na godz. 16.00. Zakończone spowiedzią Adwentową w Sobotę 20.XII.
  • Wiązownica- spowiedź od 8.00 do 12.00 i od 14.00 do 16.00.
  • Smerdyna od 10.30 do 11.30
  • Czajków Płn. od 14.-do 16.00

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-12-13 21:50:49

 •  

  96. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

  Narodowe Święto Niepodległości – polskie święto, obchodzone co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Ustanowione w ostatnich latach II RP, przywrócone w roku 1989.

   Wspominamy czas wykuwania niepodległości. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie naszej Ojczyzny. 

  W naszej parafii o godz. 16.00 będzie odprawiona uroczysta Msza Święta, wspólna modlitwa w intencji naszej Ojczyzny

  Zapraszamy do wspólnej modlitwy wszystkie rodziny, dorosłych , młodzież i dzieci, poczty sztandarowe i strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnej: Wiązownica, Czajków, Smerdyna, Łukawica i Bukowa, oraz poczty sztandarowe ze szkół z terenu naszej parafii.

  W tym dniu prosimy aby każda rodzina w naszej parafii wywiesiła flagę biało czerwoną przy swoim domu.

   

   

    

    

    

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-11-04 01:45:39

 • W październiku Kościół szczególnie zachęca do włączenia się w modlitwę różańcową. Modlitwa ta kontynuuje tradycje pobożności monastycznej, stając się przez stulecia środkiem uświęcenia, pomocy i obrony.

  Zapraszamy codziennie do kościoła na wspólna modlitwę różańcową do Wiązownicy godz. 16.00 Czajków Płn. i Smerdyna godz. 18.00

  Różaniec święty to modlitwa kontemplacyjna. Choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, jak napisał Jan Paweł II w Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae. Przypomina i poddaje naszemu rozważaniu najważniejsze wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego Matki. Wydarzenia te zostały nazwane tajemnicami i podzielone na cztery części:

  CZĘŚĆ PIERWSZA — TAJEMNICE RADOSNE

  CZĘŚĆ DRUGA — TAJEMNICE ŚWIATŁA

  CZĘŚĆ TRZECIA — TAJEMNICE BOLESNE

  CZĘŚĆ CZWARTA — TAJEMNICE CHWALEBNE

    

    

  Data modyfikacji: 2014-10-02 18:04:44

 • Parafia Rzymsko-katolicka w Wiązownicy zaprasza na Uroczystości Odpustowe ku czci św. Michała Archanioła 29.IX.2014.

  Msze Święte: 7.00, 10.00,12.00- Suma odpustowa z procesją wokół kościoła.  i  godz.16.00. 

  Zapraszamy na naszą uroczystość parafialną władze samorządowe: powiatu i gminy Staszów ,jednostki OSP, poczty sztandarowe : OSP, Policji, szkolne. Zapraszamy gości, dzieci młodziez i dorosłych.Kapłanów, rodaków  pochodzących z parafii Wiązownica, kapłanów z dekanatu Koprzywnica i innych dekanatów.

  Kazania odpustowe będzie głosił ks. Grzegorz Kasprzycki. Jego mama pochodziła  z Czajkowa Płd. Pracował ostatnio w seminarium w Sandomierzu i podjął decyzję wyjazdu na misję  do Papui Nowa Gwinea, wyjeżdża na misję na poczatku październiku. 

    

    

    

  Data modyfikacji: 2014-09-15 13:39:21

 •   

    

  Data modyfikacji: 2014-09-02 21:32:59

Najnowsza katecheza (numer 138)

DLACZEGO WSZYSCY WYŚWIĘCENI KAPŁANI UCZESTNICZĄ W JEDYNYM KAPŁAŃSTWIE CHRYSTUSA?

Z woli Boga jedynym Kapłanem, który usuwa grzechy świata, jednoczy ludzi z Bogiem i daje życie wieczne jest  Chrystus: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie" (1 Tm 2, 5-6).  Z osobą Kapłana nierozdzielnie związana z jest Ofiara: " Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę" (Hbr 9, 14-15). W swoje jedyne i trwające w każdym czasie kapłaństwo Jezus Chrystus włączył Apostołów, którzy w Wieczerniku, usłyszeli polecenie. "To czyńcie na moją pamiątkę". A gdy każdego z nich obdarzył swoim Duchem - dał im moc uobecniania: tak Jego Osoby, jak i Jego Ofiary usuwającej grzechy świata.

Każdy Apostoł po wyjściu z Wieczernika Zesłania Ducha Świętego, uobecnia - w sobie samym, Osobę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Chrystusa - Kapłana i Jego Ofiarę. Przez namaszczenie Duchem Świętym dokonało się przeistoczenie apostoła-człowieka w osobę będącą żywym sakramentem Chrystusa - czyli Kapłana. Inaczej mówiąc, każdy Apostoł, a obecnie kapłan otrzymał udział w jedynym kapłaństwie namaszczonego Duchem Świętym Chrystusa Jezusa.

W wyświęconym kapłanie, który pełni służbę w Kościele, jest obecny i działa sam Jezus Chrystus „jako Głowa swojego Ciała, jako Pasterz swojej owczarni, Arcykapłan odkupieńczej ofiary, Nauczyciel prawdy" (p. KKK 1548). Dokumenty Kościoła podkreślają, że kapłan działa „w osobie Chrystusa - Głowy" (łac. in persona Christi). Znaczy to, że działa nie tylko w zastępstwie, nie tylko w imieniu Chrystusa, ale w utożsamieniu z Najwyższym, Jedynym Kapłanem. Gdy wyświęcony kapłan sprawuje sakramenty, sam Chrystus działa przez niego. W posłudze wyświęconych, a zwłaszcza w posłudze biskupów i prezbiterów, staje się „widzialna obecność Chrystusa jako Głowy Kościoła" (p. KKK 1549). Katechizm przypomina wyrażenie św. Ignacego Antiocheńskiego: biskup jest „figurą Ojca", jakby żywym obrazem Boga Ojca. Chrystus wybiera tych, których chce i posyła ich, aby pełnili służbę kapłańską wobec wiernych. Święcenia wyciskają na duszy niezatarty, duchowy znak, upodabniają do Chrystusa - Kapłana. Obdarowanie łaską święceń zobowiązuje nie tylko do pełnienia służby kapłańskiej, ale także do realizacji powołania do świętości.

Jezus, Arcykapłan nowego Przymierza, mocą Ducha Świętego odpuszcza ludziom grzechy, a przez swoją Ofiarę przemienia śmiertelnych grzeszników w synów Bożych. On to przekazał powołanym przez siebie Apostołom Ducha Świętego. Od tego momentu każdy  wyświęcony kapłan stał się  uczestnikiem jedynego kapłaństwa Chrystusa.

  

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

W Środę 29 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza, w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie.
Pomocy udzielają:
 • lekarze
 • pielegniarki
 • pedagodzy
 • prawnicy
 • kapłani
 • przedstawiciele grup charytatywnych

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Sulisławicach.

Telefon: 792 415 697

Przeczytaj więcej

Historia Parafii

Parafia Wiązownica należy do gminy Staszów, leży w województwie świętokrzyskim, jest położona w malowniczym miejscu, rozciągnięta wzdłuż rzeki Kacanki. Do parafii należy 8 miejscowości: Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny, część Łukawicy, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Mała i Wiązownica Kolonia w której na pięknym wzgórzu wybudowana jest piękna świątynia. Pochodzenie nazwy miejscowości Wiązownica związana jest z legendami, według pierwszej , około tysiąca lat temu obszary te porastała puszcza w której żyło mnóstwo węży, stąd być może wieś nazywano Wężownica, węże są nadal, obecnie można spotkać zaskrońce. Druga legenda związana jest z obecnością lasów na tych terenach w których dominującym drzewem był wiąz, od którego wzięto nazwę miejscowości. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości Wiązownica przypadają na lata 1029, w tym roku król Bolesław Chrobry przekazuje wieś O.O Benedyktynom z Łysej Góry. Przeczytaj Więcej
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego