Wydarzenia

Marzec 2011
Zmiany w parafii: nastąpiła zamiana organistów w parafii. Po 30 latach pracy w parafii Wiązownica pan Marian przeszedł do parafii Koniemłoty. Na jego miejsce przyszedł pan Artur z parafii Koniemłoty po 16 latach pracy. Powodem zamiany były odległości dojazdu do parafii, porozumienie zamiany wyszło od organistów. W tej chwili jest to czas próbny dla obu panów w nowych parafiach, aby proboszcz zatwierdził te zmianę i została sporządzona umowa, która będzie złożona w Kurii w Sandomierzu.
Wizytacja parafii Wiązownica w dniu 22 marca. Ks. bp ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz odwiedził szkoły w Bukowej, Wiązownicy Dużej, Czajkowie, Smerdynie. Odwiedził rodziny z których pochodzą kapłani i siostry zakonne: rodzinę Sosnowskich, rodzinę Pisarskich, rodzinę Wronów, rodzinę Piotrowskich i rodzinę Maciągów i najstarszą mieszkankę Franciszkę Jońca. Zwizytował kościoły dojazdowe w Czajkowie i Smerdynie. O godzinie 17.00 16 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbyło się spotkanie w kościele z sołtysami, radnymi i strażakami. 23 marca- odbyło się spotkanie z grupami duszpasterskimi działającymi przy parafii: obecni członkowie Rady Parafialnej, ministrantów, lektorów, scholi, Legionu Maryi, Oazy, Zespołu Caritas i Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. O godzinie 17.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta na zakończenie wizytacji parafii i dekanatu Koprzywnica. Mszę Świętą koncelebrowali wszyscy kapłani pracujący w dekanacie Koprzywnica.Był również obecny ks. bp Edward Frankowski.
CHRZTY 2011
Olaf
Kandydacji do Bierzmowania 2011/2012
Młodzież rozpoczęła przygotowanie do bierzmowania przez miesięczne spotkania w kościele parafialnym.
2014-08-18 Dożynki Smerdyna
Smerdyna 18 sierpnia 2014 r. dziękuje Bogu za zebrane plony. Mszy św. przewodniczy ks. dziekan Wiesław Opiat. Organizatorami dożynek jest OSP Smerdyna na czele z prezesem OSP Adamem i Koło Gospodyń Wiejskich na czele z panią Teresą . Obecni byli przedstawiciele władz Staszowa: wiceburmistrz: pani Henryka i pan Tomasz , Przewodniczący Rady Miejskiej pan Kryspin , wiceprzewodniczący: pani Beata oraz radny Rady Miejskiej pan Józef
POGRZEBY 2012
Zmarło kilkanaście osób
POGRZEBY 2011
Zmarło kilkanaście osób -
24.XI.2013 Jubileusz 100 urodzin Stefani Zawada
W 2013 Stefania Zawada ukończyła 100 lat Jest kolejną osobą która przekroczyła 100 rocznicę urodzin, wcześniej parafia już świętowała nawet 101 urodziny Franciszki Jońcy w 2010 roku. Uroczystość rozpoczęła się w kościele Mszą Świętą sprawowaną w intencji pani Stefani , a następnie w domu jubilatki, gdzie zgromadziła się cała najbliższa rodzina. Do domu jubilatki przybyli kapłani pracujący w parafii, ks. dziekan Wiesław Opiat, ks. wikariusz Paweł Żyśko z Najświętszym Sakramentem. Jubilatka w tym szczególnym dniu przyjęła Sakramenty Święte: Skorzystała ze Spowiedzi Świętej , został Jej udzielony Sakrament Namaszczenia chorych i przyjęła Komunię Świętą. Dalsza cześć uroczystości odbyła się w Domu Strażaka w Łukawicy, gdzie przybyli zaproszeni goście na czele z burmistrzem miasta i gminy Staszów. Dostojna Jubilatka otrzymała życzenia od premiera Rzeczypospolitej Polskiej i wojewody świętokrzyskiego, które w ich imieniu odczytał burmistrz Staszowa Romuald Garczewski. Gratulacje i życzenia kolejnych stu lat w zdrowiu i szczęściu złożyli również: wiceburmistrz , sekretarz Miasta i Gminy oraz kierownik Placówki Terenowej KRUS Jubilatka przeżyła dwie wojny światowe, widziała wiele krzywd i zła, jednak do dzisiaj zachowała pogodę ducha. Na ręce pani Stefani złożono naręcza kwiatów i upominki, ale przede wszystkim życzenia zdrowia na dalsze lata życia. Wychowała troje dzieci. Doczekała się 6 wnucząt, 11 prawnucząt i 5 praprawnucząt.
2013- 27.X.- Uroczystośc 10 lecia poświęcenia świątyni w Czajkowie Płn.
Czajków Północny w Parafii Wiązownica 10 lat wstecz : 26 października 2003 roku mieszkańcy parafii Wiązownica przeżywali uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej świątyni w Czajkowie. A wracając jeszcze wstecz do roku 2001 – to rok poświęcenia placu pod nowy kościół Filialny w Czajkowie Północnym dokonany przez ks. bp Mariana Zimałka. Patronem kościoła został wybrany Bł. Ks. Antoni Rewera z inicjatywy ks. Jerzego Rybusińskiego. Plany budowy kościoła murowanego trzy nawowego z kamienia i cegły przedstawił p. Zygmunt Drzymalski z Wiązownicy Dużej, który dokonał pomiarów pod nowy obiekt sakralny i dalej wspomaga czynnie parafię. Wykopy i zalewanie fundamentów rozpoczęto w październiku 2001. W 2002 kościół pokryto aluminiową blachą i zabrano się za wykończenie wnętrza świątyni, przy współudziale ofiarodawców - sponsorów. W prace na rzec powstającej świątyni czynnie włączył się komitet budowy świątyni w którego skład weszło kilkanaście osób, w prace włączyli się pan Tadeusz i Stanisława Bednarscy. W zbiórkę pieniędzy włączyła się też pani Dyl Marianna ,dużo pracy i czasu na rzec nowo powstającego kościoła poświęcił Tabaka Czesław, Bronisław Góral i wielu innych osób z parafii , warto wspomnieć o zaangażowaniu się Józefa Gawła, Stanisława Gołąb . Wykopy wykonywał z użyciem ciężkiego sprzętu Roman Rogala. Warto wspomnieć ofiarodawców-sponsorów: Kazimierę i Barbarę Irek ufundowali w połowie Polichromię w prezbiterium kościoła , Wanda i Stanisław Oszczypałałowie ufundowali ołtarz , ambonkę , chrzcielnicę , tabernakulum, warto wspomnieć Zbigniewa i Jolantę Bąków którzy dużo zrobili dla tej świątyni- i nadal wspomagają i włączają się w prace na rzec parafii Wiązownica. Inni sponsorzy: Marian Bednarczyk, Józef Bednarczyk, Franciszek Gaweł, Maria Korycińska ,Cecylia i Ryszard Pieniążek, GS” Samopomoc Chłopska” w Staszowie, Franciszek Wiącek, Katarzyna i Ignacy Wrońscy, Tadeusz Wrześniak, Józef Zapała Teresa i Zdzisław Bąk, Irena i Franciszek Brzyszcz, Irena Jan Maciej Dyl, Józef Regina Gawlak, Krystyna Bronisław Góral, Zuzanna Czesław Góral, Iwona Jerzy Macias, Teresa Marian Nawroccy, Irena Mieczysław olejarscy, Anna Andrzej Piętka, Zofia Bronisław Sławińscy, Maria i Wiesław Dyl, ks. Zygmunt Baranowski, Teresa Jan Dąbrowscy, ks. Stanisław Kosa, ks. Henryk Kowalski, siostra Rita Nowak, ks. Jan Opala , siostry Zgromadzenia Sióstr Córek św. Franciszka Serafickiego[CFS]l , Krystyna Zdzisław Paciurowie, Kazimiera Marek Rybusińscy,, ks. Józef Rogowski, ks. Józef Śmigiel, ks. Jan Urbaniak i budowniczy tej świątyni Franciszek Gaweł, i inni. Wszystkich trudno po tylu latach zapamiętać i wymienić .Ale bez ich pomocy nie było by tej świątyni. W 2003 – 26 października ks. Bp Marian Zimałek dokonał poświęcenia- nowej wybudowanej świątyni. Ołtarz wraz z kościołem został konsekrowany prze ks. bp ord. Andrzeja Dziegę 30 kwietnia 2006 roku. W październiku 2012 rozpoczęły się wykopy pod ogrodzenie kościoła, powstał komitet budowy ogrodzenia. Plan przygotował pan Zygmunt Drzymalski i Piotr Drzymalski, konieczne pozwolenia zostały załatwione przez ks. proboszcza parafii ks. Wiesława Opiata i 10 października 2012 rozpoczęły się prace. W 2013 roku pod koniec października ogrodzenie jest już w całości wymurowane, pozostały do zamontowania część przęseł ogrodzenia i tylna brama. Dokładnie po 10 latach została odprawiona uroczysta Msza Święta - jubileuszowa. Ofiary z tej mszy świętej jubileuszowej z 27.X.2013 ks. proboszcz ofiarował bezpośrednio komitetowi Budowy obecnego ogrodzenia na dokończenie budowy. Ofiary zostały zebrane przez mieszkańców Czajkowa i przeznaczone na zakup tych brakujących przęseł. W Uroczystej Mszy Świętej w koncelebrze ks. dziekan Wiesław Opiat proboszcz parafii , budowniczy kościoła ks. Jerzy Rybusiński i ks. Waldemar Bieńko. Młodzież z gimnazjum w Czajkowie pod przewodnictwem pani dyrektor Marii Swatek i nauczycieli przygotowała spektakl o bł. Antonim Rewerze, męczenniku z obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, a następnie Dachau, gdzie po doświadczeniu wielu nieludzkich cierpień i upokorzeń, które znosił w duchu wiary i pokory - zmarł z wycieńczenia dnia 1 października 1942 roku. Beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. Męczennik za prawdę został wybrany Patronem świątyni w Czajkowie Płn. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu i Gminy Staszów, starosta Andrzej Kruzel, Burmistrz Romuald Garczewski, Radny powiatu Adam Kowal, Przewodniczący Rady miejskiej Kryspin Bednarczyk, Wiceprzewodnicząca Beata Gajek - Dyl radni powiatu Adam Kowal i gminy Czesław Dyl, oraz zaproszeni goście i mieszkańcy Czajkowa i parafii Wiązownica. Po Mszy Św. pani Maria Gil wraz z Bronisławem Góralem złożyła podziękowania ks. Jerzemu Rybusińskiemu za pracę i trud w budowaniu tej świątyni i obecnemu proboszczowi za pracę na rzec parafii Wiązownica i prace w Czajkowie Północnym. Ks. dziekan Wiesław Opiat na koniec mszy świętej jeszcze raz podziękował za troskę o świątynie w parafii Wiązownica i czynne włączanie się mieszkańców Czajkowa Płn. we wszelkie prace przy kościele ,podziękował pani sołtys z Czajkowa Płn. a wszystkim za obecność na tej wspólnej modlitwie i udzielił Bożego Błogosławieństwa na dalsze prace.
2014- STYCZEŃ- Zbiórka elektrośmieci przez parafię
Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na początku roku w styczniu 2014 prowadzona przez parafię, przyniosła ogromne korzyści dla naturalnego środowiska.Akcja przebiegała pod hasłem" OCZYŚĆ DOM I ŚWIAT z ELEKTROŚMIECI i DAJ NADZIEJĘ ŻYJĄCYM BEZ DOMU NA KRAŃCU ŚWIATA". W akcję włączyli się sołtysi z Wiązownicy Koloni ,z Wiązownicy Dużej, Bukowej ,Czajowa Płd. i Płn., strażacy z OSP Smerdyna , Bukowa, Wiązownica Duża i mieszkańcy którzy własnymi samochodami pomogli dowieźć zużyty sprzęt na teren pod plebanię. Zebrano kilka ton surowca, co wystarczyło aby skompletować ponad 23 palety dwumetrowej wysokości- co wystarczyło aby załadować całego dużego tira.Dziękujemy tym rodzinom które wyszukały taki zużyty sprzęt. Szczególnie dziękujemy osobom które pomogły w przywiezieniu tych rzeczy: . Zbiórka przerosła nasze oczekiwania- stąd szczególne podziękowania dla wszystkich rodzin – które dołożyły cegiełkę na cel charytatywny.
2014-Luty- pielgrzymka chorych do Sulisławic!
W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes 11 lutego 2014 r. w całej diecezji modlono się w intencji chorych i cierpiących. W naszej parafii w Wiązownicy o godz. 16.oo i w Czajkowie Północnym o godz. 18.00 podczas Mszy św. udzielony został Sakrament Namaszczenia chorym. W Wiązownicy było około 30 osób, w Czajkowie około 15 osób. Centralne uroczystości Diecezjalnego Dnia Chorych obchodzono w maryjnym sanktuarium Sulisławicach, gdzie w Eucharystii, koncelebrowanej przez kapłanów oraz kapelanów Służby Zdrowia uczestniczyli liczni chorzy, cierpiący i ludzie w podeszłym wieku. Z Wiązownicy był organizowany autokar o godz. 10.00 . W pielgrzymce uczestniczyło prawie 50 osób , oraz ks. proboszcz Wiesław Opiat i ks. Paweł Antoniak. O tej godzinie był wyjazd od przystanku k na Wiązownicy Koloni - następnie Wiązownica Duża i przez Czajków Płd. i Płn. i Smerdynę, Wiązownicę Kolonię, Bukową do Sulisławic. O godz. 11.00 nabożeństwo o godz. 12.00 Msza Święta koncelebrowana przez ks. bp. Krzysztofa Nitkiewicza. Światowy Dzień Chorego przypomina nam, że prawdziwy chrześcijanin nie może być obojętny na cierpienia drugiego człowieka.
2014-03-08. Rozpoczęcie Prac porządkowych na cmentarzu.
Na parafialnym cmentarzu wokół murów i w kilku jeszcze dodatkowych miejscach były gromadzone śmieci –gromadzone przez lata przez właścicieli grobów na cmentarzu parafialnym. We wtorek 4 marca 2014 pan Zbigniew . , oczyścił cmentarz ze śmieci , pniaków i korzeni od strony Wroniej Góry i od rodziny Jońcy – i z 50 metrów od strony CPN- został oczyszczony o pas szerokości 8 metrów- zostało wywiezione ponad 22 wywrotek śmieci.
2014-marzec-08. Prace porządkowe przy cmentarzu
8-03-2014. –Rozpoczęły się dalsze prace porządkowe na cmentarzu, o aktywność zaapelował ks. proboszcz do wszystkich właścicieli grobów w pobliżu których są jeszcze hałdy nagromadzonych śmieci. Odpowiedziało na apel tylko kilka osób z Czajkowa Płn. którzy łopatami ręcznie wyrzucili z cmentarza kilkanaście ton od strony plebani, nagromadzonych tam latami śmieci, zniczy , kwiatów i trawy, praca była konieczna w tym miejscu, tutaj nie można było wjechać ciężkim sprzętem. Dzięki pomocy w tym dniu rodziny Andrzeja z Wiązownicy Dużej -udało się częściowo oczyścić cmentarz usunąć ponad 10 wywrotek śmieci, które zalegały od kilkunastu lat na terenie cmentarza i poza jej ogrodzeniem.
2014-04-10 Rozpoczęcie Rekolekcji Szkolnych i Parafialnych
Rekolekcje parafialne i szkolne od 10 do 13 kwietnia prowadził ks. Michał Majecki, wikariusz w Janowie lubelskim w parafii Jana Chrzciciela. Zastąpił ks. Wiesława Surmę.
2014-Maj-11 Poświęcenie pompy strażackiej w Bukowej
Bukowa mała miejscowość położona w gminie Osiek, niewielka ilość ludności. W 2010 stan ludności na dzień 31.XII. Wynosi 330, w 2011 na dzień 31.XII.- Wynosił 324 osoby. Obecnie duży spadek ludności w tej części parafii. W Bukowej 11 maja 2014 r. o godz. 16.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta koło remizy OSP w Bukowej –z okazji obchodów Dnia Strażaka w gminie Osiek i 85 –lecie OSP Bukowa. W koncelebrze ks. dziekan Wiesław Opiat i ks. kapelan OSP Osiek ks. Stanisław Chmielewski. Z okazji 85 lecia istnienia OSP Bukowa wielu strażaków zostało odznaczonych medalami za zasługi. Obecność wielu jednostek OSP gminy Osiek i z powiatu staszowskiego - związane było z corocznymi uroczystościami św. Floriana- patrona strażaków. Na zakończenie Mszy św. została poświęcona przez ks. dziekana Wiesława pompa strażacka dla jednostki OSP Bukowa. Tą uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz gminnych na czele z burmistrzem Osieka Włodzimierzem , władzami z powiatu Staszów, władzami z województwa a także Pani wiceminister Obrony Narodowej pani Beata była wicewojewoda świętokrzyski od roku 2010 do 2012, oraz pan Bogdan – polski piłkarz ręczny i trener piłki ręcznej. W latach 2004–2012 selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn. Była msza św. poświęcenie motopompy, wręczenie odznaczeń resortowych z okazji 85 rocznicy istnienia OSP Bukowa, były przemówienia zacnych gości i biesiada strażacka.
2014-05-18 Zakończenie Tygodnia papieskiego
O godz. 17.00 18 maja 2014 r. w kościele w Wiązownicy uroczystą Mszą świętą z okazji 94 rocznicy urodzin Świętego JP II celebrowaną przez kapłanów parafii Wiązownica[ ks. dziekan Wiesław Opiat, Paweł Zyśko, Paweł Antoniak] zakończyliśmy uroczyście obchody "Tygodnia Papieskiego" które co roku obchodzi szkoła w Czajkowie dla uczczenia swojego patrona. Obecni: dyrektor Maria , nauczyciele, uczniowie i poczet sztandarowy z Czajkowa, przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Staszów oraz radni gminy i powiatu[ pan Kryspin Przewodniczący Rady Gminy w Staszowie, pani Beata wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Staszowie, pan Adam radny Powiatu Staszów, Czesław – radny gminy] Po nabożeństwie majowym, montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów, przejście uczestników Mszy św. pod pomnik JP II, złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem przez delegacje, oraz zapalono symbolicznie znicz wdzięczności.
2014-3 sierpnia – Dożynki Łukawica
W tym dniu o godzinie 12.00 zgromadzili się druhowie i druhny z OSP Łukawica-wraz z mieszkańcami miejscowości- przywieźli w
2014-08-05 Pielgrzymka Stalowowolska- Noclegi
W dniu 4 sierpnia wyruszyła ze Stalowej Woli XXXXI Piesza Pielgrzymka, na Jasną Górę dotarła 12 sierpnia. Trasa pielgrzymki przebiegała w dniach 5 na 6 sierpnia przez parafię Wiązownica. Pielgrzymi nocowali w Wiązownicy Koloni, Wiązownicy Dużej oraz w Czajkowie Płd. i Płn. Zostali gościnnie przyjęci w wielu domach naszej parafii, również wielu pielgrzymów nocowało na plebani. Pielgrzymowało w tym roku ponad 800 osób. Dyrektorem pielgrzymki był ks. Dominik Bucki. W tym roku w tej pielgrzymce z naszej parafii wziął udział Piotr - który reprezentował całą nasza wspólnotę parafialną, w pielgrzymce wziął udział również ks. Paweł.
2014-08-15 Dożynki Czajków
Czajków Płd. I Płn. Dziękuje Bogu za zebrane plony. Mszy św. przewodniczy ks. dziekan Wiesław Opiat. Organizatorem dożynek jest OSP Czajków, gospodarzami sołtysi: pani Maria sołtys Czajkowa Płn. i pan Mirosław sołtys Czajkowa Płd. Wspaniały wieniec dożynkowy wraz ze wspaniałą pogodą i wspaniała uroczystość dziękczynna w kościele.
2014-11-16 i 2014-11-30 Pierwsza i druga tura wyborów samorządowych do gminy Staszów i Osiek.
Radnych do Rady Miasta w Staszowie wybieraliśmy po nowemu.Utworzono okręgi jednomandatowe. Z każdego z 21 okręgów, na które podzielone zostało miasto i gmina Staszów zwyciężyła osoba z największą liczbą głosów. W ten sposób powstała 21-osobowa Rada Miasta. W nowej radzie Rady Miasta Staszów ponownie zasiądzie 9 radnych ze starego składu. Odświeżyło ją natomiast 12 nowych twarzy. Podobna sytuacja jest w gminie Osiek do której należy Bukowa z naszej parafii. Mieszkańcy wybierali też burmistrzów. Burmistrzem Staszowa został Leszek Kopeć z Prawa i Sprawiedliwości. Osieka Rafał Łysiak ze Stronnictwa Piast Ziemi Staszowskiej.
2014-10-27 Porządkowanie starego zabytkowego cmentarza na Wiązownicy Małej.
W niedzielnych ogłoszeniach parafialnych 26 X ks. proboszcz zaapelował o pomoc w uporządkowaniu zabytkowego cmentarza. W ten sposób dzięki pomocy kilku osób 27 października rozpoczęliśmy porządkowanie Starego Cmentarza na Wiązownicy Małej wpisanego do rejestru zabytków. Co roku widać większą dewastację na tym starym cmentarzu zamkniętym na początku XX wieku, który kryje historię zamkniętą teraz w tych ocalałych pomnikach, zbieranie metalu to niszczenie starych zabytkowych pomników. Ale są osoby, które pragną coś dla lokalnej społeczności zrobić i zostawić wiele dla wspólnego dobra przez swą aktywność i zaangażowanie. Dopiero jest wykonana tylko część tej zaplanowanej pracy. Dalsze prace będą kontynuowane.
2014-10-24- Wymiana starych rynien na kościele
W dniach od 24 do 25.X.2014 udało się wymienić na kościele pozostałe przerdzewiałe i zgniłe rynny, woda deszczowa z dachu bezpośrednio spływała na mur kościoła i zalewała cenne mury świątyni. Dzięki pomocy Józefa Bednarczyka i ściągnięciu zwyżki ze Stalowej Woli i pomocy 4 pracowników fachowców -oczyszczono też wszystkie rynny z liści i uzupełniono wszelkie braki i usterki. W tym roku 2014 przygotowany został kościół w sposób fachowy na okres zimowy.
2014-09-29- Odpust parafialny ku czci św. Michała.
Dziękowaliśmy Bogu wspólnie w czasie tego odpustu za patrona naszej wspólnoty św. Michała Archanioła. Dzisiaj został poświęcony ołtarz dębowy, w którym jest obraz św. JP II - ufundowanego przez rodzinę: Krzysztofa Uryn, Jadwigę Opala-Uryn Z Nowego Stawu koło Malborka. Wykonawcą ołtarza był p. Tadeusz Mazur z Wiązownicy Małej, pomagali: Zygmunt Kubik, Wieczorek Tadeusz, Ryszard Potalski Andrzej Potalski, Jońca Adam. Czesław Toś – zmarł w poprzednim tygodniu, Dziedzic Jan i Kumiga Józef. Poświęcenia dokonał ks. wicedziekan : Stanisław Zaręba. Młodzież z Czajkowa z panią dyrektor zapalili znicz przy tym ołtarzu. Serdeczne podziękowania były skierowane pod adresem kapłanów przybyłych z naszego dekanatu Koprzywnica i wszystkim Księzom rodakom ,ks. wicedziekan Stanisław Zaręba- przewodniczył sumie odpustowej. W koncelebrze ks. dziekan Wiesław Opiat , ks. Tadeusz Sosnowski – tutejszy rodak Zmartwychwstaniec, przebywający w USA Ks. Mariusz Piotrowski ojciec duchowny WSD Sandomierz . Kazania głosił ks. Grzegorz Kasprzycki- wyjeżdża na misję do Papui Nowa Gwinea. Sumę odpustowa odprawiali kapłani w koncelebrze: ks. dziekan Paweł Cygan proboszcz Koniemłoty, Henryk Podgórski – emeryt z Kielc, ks. Andrzej Pakuła wikariusz Sulisławic. Obecni w konfesjonałach: ks. Wincenty Suwała, ks. Stanisław Chmielewski, ks. Marian Kowalski i inni kapłani. Obecny był przewodniczący Rady Miejskiej Kryspin Bednarczyk- Była w tym czasie zwołana Rada w Staszowie o godz. 13.00. Tak jak w poprzednim roku- brak władzy ze Staszowa. Ks. dziekan dziękował dyrektorom szkół , nauczycielom i pocztom sztandarowym ze szkoły w Czajkowie na czele z p. dyr. Marią Swatek i młodzieży gimnazjalnej. Dziękował Strażakom OSP Czajków i Smerdyna , pocztom sztandarowym z tych jednostek Czajków i Smerdyna- baldachim niosły świeckie osoby.. Dziękował, p. Organiście -Jurkowi Zych- [ zastępował Artura Zycha ] , panu kościelnemu –Krzysztofowi Mazgaj, ministrantom. Wszystkim za świadectwo wiary i za obecność. O godzinie 16.00 odbyło się nabożeństwo dziękczynne za wszystkich wykonawców , ofiarodawców Obrazów św. JP II, oraz pomnika Jana Pawła II przez rodzinę Zbigniewa i Jolanty Bąk.
2014-09-01 Nowy Rok szkolny.
1 września 2014 r. – rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. Msze święte na rozpoczęcie roku szkolnego w poszczególnych szkołach: WD- godz. 8.00, Czajków i Smerdyna godz. 9.00. Polecamy w modlitwach dzieci i młodzież która powraca po odpoczynku wakacyjnym znowu do sal lekcyjnych. Taka msza święta została odprawiona w Czajkowie, odprawiał ks. dziekan Wiesław Opiat , homilię wygłosił ks. wikariusz Paweł Zyśko. Bardzo miła atmosfera panowała w szkole, wielki spokój i cisza. W Wiązownicy Dużej ks. Paweł Zyśko a w Smerdynie ks. Paweł Antoniak. Tego dnia obchodzimy kolejną już rocznice wybuchu II wojny światowej – polecamy w modlitwie poległych w obronie Ojczyzny
2014-09-06- Ognisko dla ministrantów
Co roku ks. proboszcz stara się organizować ogniska dla ministrantów. Wyjazdy i rozgrywki piłkarskie z ministrantami z innych parafii organizują księża wikariusze. Takie ognisko zostało zorganizowane przy plebani 6 września, na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, była to pierwsza zbiórka ministrancka.
2014.07.Od 23 do 25. Instalowanie Multimediów w kościele
W kościele trwa instalacja wyposażenia multimedialnego. Montowane są urządzenia do wyświetlania tekstów i całego wyposażenia, z telewizorem 60 calowym.
2014-20 lipiec- Pielgrzymka do Sulisławic
Coroczna pielgrzymka z parafii Wiązownica do Sulisławic w 2014 roku 20 lipca w tym roku zgromadziła ponad 70 osób: dzieci , młodzieży i dorosłych. Ks. dziekan Wiesław Opiat odmówił modlitwy w intencji pielgrzymów i udzielił na czas pielgrzymowania Bożego błogosławieństwa. –pielgrzymi o godzinie 10.00 wyruszyli do sanktuarium w Sulisławicach z własnymi intencjami ,a intencje całej parafii :to ożywienie wiary i aktywność we wszelkich Bożych działaniach w parafii. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Paweł Zyśko.
2014-05-18 Pierwsza Komunia Św. Dzieci klas II
18-05-2014. Dzieci II klas szkoły podstawowej 32 osoby w niedzielę 18 maja 2014 r. w 94 rocznicę urodzin Karola Wojtyły- obecnie już świętego Jana Pawła II- w tym dniu przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w parafii Wiązownica. Mszę św. odprawił ks. proboszcz Wiesław Opiat.
2014-05-16- Ks. Biskup Krzysztof Nitkiewicz w Szkole w Czajkowie
Po udzieleniu Sakramentu Bierzmowania uczniom klas III Gimnazjalnych w dniu 16 maja 2014 r. - dalsze uroczystości zostały przeniesione do szkoły w Czajkowie. Tę uroczystość zaszczycił swoją obecnością pasterz naszej diecezji ks. bp Krzysztof Nitkiewicz, oraz władze powiatu i gminy Staszów. Tutaj wystawiono spektakl teatralny pt.: „Przed sklepem z Aniołami" oparty na wypowiedziach papieża JP II. Następnie podsumowano przeprowadzone konkursy oraz wręczono zwycięzcom nagrody i wyróżnienia. Podsumowaniem spotkania były przemówienia zaproszonych gości, oraz taniec dla papieża „Miłość Cię znajdzie" w wykonaniu uczniów szkoły.
2014-Maj-16 Bierzmowanie
Głównym elementem obchodów papieskich w szkole w Czajkowie i w parafii Wiązownica była wspólna modlitwa w świątyni, podczas której najstarsi uczniowie z gimnazjum 36 osób otrzymali z rąk ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza sakrament bierzmowania. Podczas homilii ks. bp wskazywał młodym potrzebę budowania jedności, która była jedną z cech św. JP II. Zachęcał także, aby młodzież bierzmowana zadbała i zabiegała o tę jedność w swoich rodzinach, pośród rówieśników oraz w szkole. W koncelebrze ks. dziekan Wiesław Opiat i ks. O. Kaźmierz Sawościaniuk SR. Obecni byli tez kapłani z całego dekanatu Koprzywnica.
2014-Maj-11 Niedziela Powołaniowa
Do parafii Wiązownica w niedziele 11 maja 2014 r. w niedzielę Dobrego Pasterza przybył ks. Rafał Kobiałka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy i kleryk z II roku Michał Skrzypczak z Wyższego Seminarium z Sandomierza. To wspólna modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne w naszej parafii, Odbyły się spotkania z ministrantami, scholą i dziećmi oraz gimnazjalistami. Dzieci II klas komunijne otrzymały książeczki do nabożeństw.
2014-Maj-03 Św. Florian Patron Strażaków
W przeddzień uroczystości św. Floriana w kościele w Wiązownicy 3 maja, został odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji strażaków z OSP z terenu parafii. Msze św. sprawował ks. dziekan Wiesław Opiat z księżmi wikariuszami. Modlitwa- msza św. kapłanów w podziękowaniu Bogu za obecność jednostek OSP i za czynne włączanie się w uroczystości kościelne i państwowe, oraz we wszelkie prace na terenie parafii.
2014-Kwiecień-27 Dekalog Pokoleń
Cała parafia Wiązownica 27 kwietnia 2014 r.świętuje i dziękuje Bogu za kanonizację Jana Pawła II. Na Mszy św. o godz. 10.00 obecny poczet sztandarowy ze szkoły z Czajkowa, liczny udział dzieci młodzieży i nauczycieli, oraz dorosłych na Mszy św. dziękczynnej. Na zakończenie Mszy św. krótka inscenizacja w wykonaniu uczniów przygotowana przez nauczycieli ze szkoły w Czajkowie. Mszę św. sprawował ks. dziekan Wiesław Opiat. Po uroczystościach w kościele w Wiązownicy- dalsza część dziękczynienia za kanonizację JP II- została przeniesiona do szkoły w Czajkowie. Wzięli udział w przedstawieniu absolwenci tej szkoły i uczniowie, wspaniale przygotowani. Na uroczystości przybyły władze lokalne powiatu na czele ze- starostą Andrzejem Kruzel i burmistrzem Miasta i Gminy Staszów Romualdem Garczewskim.
2014-04-20. Wielkanoc
Obecność Strażaków z OSP z Bukowej, Czajkowa Płd., Łukawicy, Smerdyny, Wiązownicy Dużej w Wielki Piątek i Wielką Sobotę przy Grobie Pana Jezusa oraz obecność na procesji Rezurekcyjnej w kościele parafialnym. W Wielką Sobotę 19 kwietnia 2014 -Liturgii przewodniczył ks. proboszcz Wiesław Opiat z księżmi wikariuszami Pawłem Zyśko i Pawłem Antoniakiem. O godz. 6.00 rano 20 kwietnia w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego- tradycyjnie odbyła się procesja rezurekcyjna przy kościele w Wiązownicy z udziałem parafian, obecna była orkiestra oraz wszystkie jednostki OSP z terenu parafii. Procesję prowadził ks. dziekan Wiesław Opiat.
2014-04-19 Święcenie Pokarmów na Stół Wielkanocny
W Wielka Sobotę do godziny 12.00 w kościele w Wiązownicy tradycyjnie święcenie pokarmów na stół wielkanocny. Były też święcenia pokarmów na dojazdach i we wszystkich miejscowościach parafii.
2014-IV-13- Relikwie bł. JP II –zakończenie rekolekcji
Na zakończenie rekolekcji szkolnych i parafialnych, w niedzielę palmową 13.kwietnia o godz. 16.00- została odprawiona uroczysta Msza św. przez ks. Wiesławę Surmę. Zostały przywiezione relikwie bł. Jana Pawła II. We mszy świętej uczestniczyli wolontariusze KCPR- dekanatu Koprzywnica i małżeństwa obchodzące swoje jubileusze oraz będące na starcie, jak również osoby przygotowujące się do małżeństwa. Ks. dziekan Wiesław Opiat podziękował za liczną obecność osób na tej mszy świętej, obecność małżeństw, za obecność wolontariuszy KCPR. Podziękowanie otrzymał też ks. Dyrektor Wiesław Surma od wolontariuszy z KCPR za przywiezienie relikwii bł. JP II. do parafii Wiązownica. Uroczystość wpisuje się złotymi literami w przygotowanie całej parafii do przeżycia kanonizacji naszego wielkiego rodaka Karola Wojtyły.
2014-04- 11. Parafialna Droga Krzyżowa
W ramach rekolekcji parafialnych w dniu 11 kwietnia - została zorganizowana Parafialna Droga Krzyżowa. Prowadzona przez ks. rekolekcjonistę Michała Majeckiego. Wzięło w niej udział około 100 osób. Była to już druga taka DROGA KRZYŻOWA w parafii od roku 2013.Trasa od kościoła na Wiązownicę Kolonia Browary, następnie Groble i powrót do kościoła. Trasa około 2 kilometrów.
2014-27 marca- przygotowanie parafii do kanonizacji JPII i Jana XXIII
Nie lękajcie się być świętymi. Każdego 27 dnia miesiąca w naszej parafii jest odprawiana msza św. i nabożeństwo. Na 27.III. zostali zaproszeni do tej uroczystości klasy III gimnazjalne , klasy II szkoły podstawowej, Sołtysi wsi Bukowa, Wiązownicy Dużej, Wiązownicy Koloni, Wiązownicy Małej, Czajkowa, Smerdyny, Łukawicy oraz wszyscy parafianie. Uroczystej mszy św. o godzinie 16.30. przewodniczył ks. proboszcz wspólnie z wikariuszami. ks. Proboszcz wygłosił kazanie o drodze świętości bł. Jan XXIII. Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu z rozważaniami " Z wieczernika do Ogrójca"- prowadzili księża wikariusze ks. Paweł Zyśko i Paweł Antoniak, do adoracji włączyła się młodzież III klas gimnazjalnych- kilka osób. Na zakończenie mszy św. odbyła się procesja do pomnika JP II. Dzieci II klas - komunijne , Uczniowie III klas gimnazjalnych , Przedstawiciele Bukowej na czele z sołtysem Augustynem Wielopolskim, mieszkańcy Wiązownicy Koloni, Wiązownicy Dużej , Smerdyny i innych miejscowości zapalili symboliczny znicz- gotowości do uroczystości kanonizacyjnych JPII.
2014-26 marca- Praca – przy kościele i cmentarzu.
Pan Zbigniew Bąk z Cz. Płd. wywiózł dalsze ponad 20 wywrotek śmieci, i uporządkował skarpę cmentarza od strony plebani i poszerzył drogę wjazdu do kościoła. Mimo małego zaangażowania się mieszkańców, zostało oczyszczone całe wzgórze, wywieziono ziemię i śmieci
2014-27 luty- przygotowanie parafii do kanonizacji JPII i Jana XXIII
Przygotowanie parafii i parafian Wiązownica- do kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII "Nie lękajcie sie być świętymi". Ponieważ grzech jest jak młyńskie koło u szyi, bezwzględnie ciągnie w dół. Zło niszczy to, co najpiękniejsze w człowieku, jego relacje, umiejętność patrzenia i oceniania rzeczywistości (oko), umiejętność tworzenia i działania (ręka), zdolność wyboru i podejmowania decyzji (noga). Dziś Jezus zaprasza nas do radykalnego odcięcia się od każdego zła i podążania za Nim drogami dobra. Uroczystej mszy św. 27 lutego przewodniczył ks. proboszcz Wiesław Opiat, wspólnie z wikariuszami. Następnie Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu prowadzone przez księży wikariuszy "Z wieczernika do Ogrójca"- do adoracji włączyła się młodzież III klas gimnazjalnych.Po nabożeństwie procesja do pomnika JP II. Dzieci II klas - komunijne , Uczniowie III klas gimnazjalnych , Przedstawiciele Bukowej na czele z sołtysem Augustynem Wielopolskim, mieszkańcy Wiązownicy Koloni. Wiązownicy Dużej, Smerdyny- zapalili symboliczny znicz.
2014-LUTY- Zmiana w parafii.
Mając na uwadze potrzeby duszpasterskie ks. bp ordynariusz naszej diecezji ks. bp Krzysztof Nitkiewicz z dniem 1 lutego 2014 roku mianował wikariuszem parafii Wiązownica pod wezwaniem św. Michała Archanioła ks. Pawła Antoniaka, młodego kapłana, które stawia pierwsze kroki na drodze coraz trudniejszej posługi kapłańskiej. Dlatego witamy w naszej parafii nowego ks. wikariusza i życzymy mu wytrwałości , roztropności i błogosławieństwa Bożego we wszelkich pracach podejmowanych dla dobra naszej wspólnoty parafialnej.Niech Matka Boża - matka wszystkich kapłanów ma go w swojej opiece i prowadzi dobrymi drogami powołania kapłańskiego. Ks. Paweł Antoniak przejmie ministrantów w Wiązownicy Czajkowie i Smerdynie – będą w tych miejscowościach spotkania, i obejmuje duszpasterską opieką legion w Wiązownicy.
2013.X.02- Spotkanie KCPR w Koprzywnicy
W dekanacie Koprzywnica 02.10.2013 kolejny już raz spotykają sie wolontariusze z Katolickiego Centrum pomocy Rodzinie . Na zaproszenie ks. dziekana Wiesława Opiat przybyli licznie wolontariusze na spotkanie do koprzywnickiej świątyni. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ks. Wiesław Surma wraz z kapłanami dekanatu[ ks. mgr kan dziekan Wiesław Opiat, ks. mgr Henryk Podgórski, ks. Jerzy Burek, ks. kan Marian Nowak] . Program spotkania obejmował nabożeństwo różańcowe, Mszę świętą sprawowaną w intencji wolontariuszy i spotkanie na plebani. Na spotkaniu poruszono aktualne sprawy związane ze stanem polskich rodzin, zagrożeniami jaki niesie współczesny świat związanymi z "nowoczesnymi pojęciami rodziny". Dlatego tak ważne jest bycie świadomym zagrożeń, jakim musi się oprzeć każda rodzina i omówiono dotychczasową pracę wolontariuszy w Centrum. Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem na dalszą pracę w Centrum w dekanacie, oraz zaproszeniem do Sandomierza na Konferencję o prawach rodziny , w związku z 30. rocznicą wydania Karty Praw Rodziny.
Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie
9 czerwca 2011 roku w Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła w naszym dekanacie Koprzywnica uroczyście zostało otwarte KATOLICKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE o godz. 18.00 z udziałem ks. bp ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza. Dekanat Koprzywnica ?otworzył Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Sulisławicach. W skład Centrum wchodzą : lekarze, pielęgniarki, pedagodzy, prawnicy przedstawiciele grup charytatywnych i kapłani. Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w dekanacie rozpoczęło swoją działalność.Telefon kontaktowy do Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie to 792 415 697. Koordynatorem osób świeckich została pani Agata Cholewa, koordynatorem z ramienia dekanatu został ks. Wacław Gieniec. I Diecezjalny Zjazd Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie I Diecezjalny Zjazd Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie, odbył się 26 maja 2012 r. w Radomyślu nad Sanem. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 930 uroczystą Mszą św. z wniesieniem relikwii Św. Joanny Beretty Mola, z naszego Dekanatu uczestniczyło 12 osób. Dekanalne Spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w I Rocznicę Istnienia KCPR. W dniu 29 czerwca w Sulisławicach uroczysta Msza święta w I rocznice założenia Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie o godzinie 18.00. Mszy św. przewodniczy ks. dziekan Wiesław Opiat, kazanie wygłosi ks. Henryk Podgórski- proboszcz parafii Osiek. We mszy świętej z udziałem kapłanów Dekanatu Koprzywnica dziękowaliśmy Bogu za dobro które niosą osoby zaangażowane w Centrum. Dekanalne Spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w OSIEKU 17 IX.2012 Już poraz kolejny w dekanacie odbyło się spotkanie KCPR. W spotkaniu uczestniczyło 22 osoby. Na spotkanie przybył Dyrektor Duszpasterstwa Rodzin ks. Wiesław Surma, obecny tez był Burmistrz Miasta i Gminy Osiek Włodzimierz Wawrzkiewicz. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą mszą świętą z udziałem wiernych parafii Osiek, Mszy św. przewodniczył ks. Wiesław Surma, w koncelebrze z księżmi proboszczami dekanatu Koprzywnica. Po Mszy św. spotkanie z udziałem wolontariuszy odbyło się na plebani w Osieku. Spotkanie prowadził ks. dziekan Wiesław Opiat. Wolontariusze poruszyli wiele spraw dotyczących problematyki małżeńskiej i rodzinnej. Spotkanie zakończono błogosławieństwem. Dekanalne Spotkanie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Łoniowie w Domu Kultury 16 listopada 2012 o godzinie 18.00- zaproszenie skierowane jest do wolontariuszy i kapłanów dekanatu Koprzywnica.
ROK WIARY
Rozpoczął się z inicjatywy papieża Benedykta XVI 11 października 2012 a zakończy się 24 listopada 2013 w Uroczystość Chrystusa Króla. Jest ?zachętą do autentycznego i nowego nawrócenia się do Pana, jedynego Zbawiciela świata? (Porta Fidei, 6). 11 października 2012 zbiegły się 2 rocznice: 50. rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II oraz 20. rocznica promulgowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Głównym celem tego okresu jest, aby każdy chrześcijanin mógł ?na nowo odkryć w wierze radość i odnaleźć zapał do przekazywania wiary\". Jest to wołanie skierowane do wszystkich ludzi wierzących, do wszystkich chrześcijan, aby ożywili swoją wiarę i więź z Chrystusem. ROK WIARY ma na celu uwrażliwić nas na celebrację wiary w liturgii, szczególnie w Eucharystii; abyśmy odkryli na nowo prawdy wiary, wyjaśnione szczególnie w Katechizmie Kościoła Katolickiego. W naszej parafii uroczyście został otworzony ROK WIARY 14 października o godzinie 10.00, z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłych, Msze święta sprawował ks. proboszcz Wiesław Opiat i ks. wikariusz Robert Kusiak. .
Odpust 2012
29 WRZEŚNIA -ODPUST w Parafii- ku czci Św. Michała Archanioła w Wiązownicy zgromadził kapłanów z dekanatu i spoza dekanatu, księży rodaków oraz gości i parafian, władze samorządowe powiatu staszowskiego i gminy. Obecne były liczne poczty sztandarowe: Policji Powiatowej ze Staszowa, strażackie OSP Czajków, OSP Łukawica, OSP Smerdyna, OSP Wiązownica Duża, szkolne ze szkół z Czajkowa i Smerdyny. Msze Święte sprawowane były o godzinie 7.00, 10.00 ,suma odpustowa o godz. 12.00 i msza Św. o godz. 16.00- Msza Św. z udzieleniem Sakaramentu Małżeństwa. W czasie sumy odpustowej został poświęcony pomnik błogosławionego Jana Pawła II przez Ks. biskupa- Edwarda Frankowskiego ufundowanego przez rodzinę Zbigniewa i Jolanty Bąk. W czasie sumy odpustowej w koncelebrze byli obecni kapłani : ks. dziekan dekanatu Koprzywnica Wiesław Opiat, ks. dziekan dekanatu Sandomierz Krzysztof Rusiecki, ks. Mariusz Piotrowski- Ojciec duchowny Seminarium Duchownego z Sandomierza, ks. Andrzej Sosnowski Asystent Prowincjalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców, ks. Tadeusz Sosnowski ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców pracujący w USA. Swój jubileusz 50 lecia ślubów zakonnych uczciła siostra Magdalena Pisarska, na jubileuszu były obecne siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka na czele z Matką Generalną . Odpust parafialny to jedno z najważniejszych wydarzeń w parafii w ciągu roku. PLAN UROCZYSTOŚCI:Od 20 do 28 września Nowenna do Św. Michała Archanioła. Piątek 28 IX Msza Święta o godzinie 17.oo z procesją na cmentarz - modlitwa różańcowa za zmarłych spoczywających na cmentarzu parafialnym w tym roku zgromadziła wielu parafian. W sobotę 29 września o godzinie 10.oo Msza święta z udziałem chorych i udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych- zgromadziła osoby starsze i schorowane - mszę świętą sprawował i wygłosił kazanie ks. dziekan Paweł Cygan z dekanu Połaniec .
Czerwiec - lipiec 2011
Ks. biskup ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz dokonał zmiany na stanowisku wikariusza w naszej parafii. Ks. Mariusz Kusiak po trzech latach pracy duszpasterskiej z dniem 1 lipca przechodzi do parafii Łagów. Do parafii przychodzi ks. Marek Tabaszewski kapłan z 15 letnim stażem kapłańskim, pracował w parafii Łagów cztery lata .
Maj 2011
Z racji beatyfikacji pojawiły się wspaniałe dekoracje w naszych kościołach w Wiązownicy , Czajkowie w Smerdynie. Koło domów w całej parafii powiewały flagi biało-czerwone, oraz papieskie i maryjne. W Czajkowie na placu szkolnym przeddzień beatyfikacji 29 czerwca została posadzona Jodła Papieska. Zamontowana została tablica upamiętniająca to wydarzenie, uroczyście została poświęcona tablica przez ks. dziekana. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu i gminy Staszów. Zostały odprawione uroczyste Msze Święte w Wiązownicy w Czajkowie za dar beatyfikacji. Uwieńczeniem tych uroczystości były tygodniowe obchody patrona szkoły w Czajkowie błogosławionego JP II, zakończone Msza Świętą sprawowaną przez ks. proboszcza 18 maja na placu szkolnym w Czajkowie obok Jodły Papieskiej , uroczystości zakończyły się programem artystycznym o Janie Pawle II, przygotowanym przez uczniów i nauczycieli.
Dzień 1 maja 2011 r. to dzień beatyfikacji Jana Pawła II. papieża z rodu Polaków. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Benedykt XVI na placu św. Piotra. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 10.00. Dla nas jest wspaniałym darem Boga jest wzorem świętości, jest wielkim autorytetem.
Kwiecień 2011
Wielkanoc 24 kwietnia - anomalie pogodowe. Procesja Rezurekcyjna tego roku odprawiana była w strugach padającego deszczu i grzmotów z nieba.
W dniach od 14 kwietnia od czwartku do 17 kwietnia do Niedzieli palmowej w parafii odbyły się rekolekcje szkolne dla uczniów wszystkich szkół i rekolekcje parafialne.Rekolekcje prowadził ks. O. Łukasz Brachaczek OFM Conv z zakonu franciszkanów.
Luty 2011
Światowy Dzień Chorego 11 luty. W parafii około 50 osób przyjęło Sakrament Namaszczenia Chorych. Został też zorganizowany wyjazd autokarem 50 osób do Sanktuarium Matki Bolesnej w Sulisławicach. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy Świętej z Sakramentem Namaszczenia Chorych [przewodniczył we Mszy świętej i Słowo Boże głosił Ks. dziekan Wiesław Opiat]
GRUDZIEŃ 2010
Duże opady śniegu od listopada, utrzymują się duże temperatury ujemne.
Listopad 2010
Zarząd kopalni DOLOMITU w Sandomierzu przekazał na parafię 90 ton kamienia. Kamień przywiozła Firma Zbigniewa
7 listopada pogrzeb Reginy miała 85 lat, pochodziła z Wiązownicy
6 listopada ślub Anny i Michała
13 listopada chrzest Adama
17 listopada pogrzeb Bolesława miał 52 lata pochodził ze Smerdyny
20 listopada chrzest Daniela S
21 listopada chrzest Bartłomieja
22 listopada pogrzeb Janiny miała 90 lat pochodziła z Wiązownicy Dużej
27 listopada chrzest
27 listopada pogrzeb Antoniego miał 91 lat pochodził ze Smerdyny
30 listopada został pochowany również Zdzisław mieszkaniec Smerdyny, przeżył 63 lata
30 listopada został pochowany Kazimierz z Wiązownicy Małej, przeżył 83 lata
11 listopada odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji naszej Ojczyzny z udziałem parafian , strażaków i pocztów sztandarowych OSP Wiązownica Duża i szkół z Czajkowa i Smerdyny
Ze względu na zły stan techniczny okien w kościele , rozpoczęły się prace zabezpieczające.
Od początku listopada trwają prace przy kościele, wymieniane są rynny na dachu kościoła.
Wiązownica 95
28-200 Staszów

(+48) 15 8666104 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego