Caritas

Zestawienie zrealizowanych działań na rzecz włączenia społecznego
uczestników programu POPŻ 2017 (poza warsztatami)
Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii wraz z Parafialnym Zespołem Caritas realizuje na terenie swojej wspólnoty parafialnej jako OPL Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2017. Parafia w Wiązownicy Kolonii – jako OPL ściśle współpracuje w zakresie realizacji tej formy pomocy żywnościowej z Caritas Diecezji Sandomierskiej – OPR na podstawie stosownej umowy. Żywność jest pobierana z Magazynu Caritas Diecezji Sandomierskiej znajdującego się przy ulicy Trześniowskiej 13, 27-600 Sandomierz. Wydawanie żywności odbywa się w dniu przywiezienia na parafię lub w dniu następnym. Parafia dysponuje odpowiednim zapleczem administracyjno - biurowym oraz pomieszczeniami do wydawania żywności i realizacji warsztatów w formie spotkań, szkoleń itp. Udzielanie pomocy żywnościowej w formie paczek dla 110 osób, dla których zostały wydane skierowania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie to jedna z form wsparcia w ramach Podprogramu 2017. Kolejną jest aktywizacja społeczna osób otrzymujących pomoc poprzez włączanie ich we wszelkiego rodzaju działania na rzecz włączenia społecznego uczestników Programu POPŻ 2017. Obywa się to w bezpośredni sposób przy udziale Parafialnego Zespołu Caritas za pomocą następujących działań:
 1. Ogłaszanie naboru do Caritasu Parafialnego i wywieszanie plakatów
 2. Akcja informacyjna, przeprowadzanie rozmów z członkami rodzin w celu zapoznania ich z zadaniami ,, Caritas” na terenie parafii Wiązownica Kolonia p.w. Św. Michała Archanioła
 3. Pomoc w wypełnianiu dokumentacji koniecznej do korzystania z pomocy żywnościowej
 4. Zorganizowanie przywozu i rozprowadzanie żywności wśród najbardziej potrzebujących rodzin
 5. Wyszukiwanie wśród mieszkańców osób samotnych, chorych, którym możemy pomóc
 6. Pomoc prawna świadczona przez Panią Agatę Cholewa – Radcę Prawnego
 7. Udzielanie pomocy w nauce dzieciom na świetlicy socjoterapeutycznej i świetlicy szkolnej przez Renatę Małek
 8. Organizowanie sprzedaży świec i baranków wielkanocnych Caritas, robienie paczek na święta i rozdawanie potrzebującym
 9. Prowadzenie akcji informacyjnej składania 1 % podatku przy zeznaniu podatkowym na Caritas Diecezji Sandomierskiej
 10. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Staszowie
 11. Współpraca z OSP Łukowica
 12. Dekoracja kościoła w zależności od okresu liturgicznego
 13. Zbiórka odzieży używanej dla dzieci z ubogich rodzinnego na terenie parafii
 14. Opieka nad salką katechetyczną
 15. Organizowanie zbiórki pieniężnej w uzgodnieniu z Ks. Dyrektorem dla Kacpra Matusik oraz Mikołaja Domagały
 16. Wykup leków dla osób samotnych, najbardziej potrzebujących
 17. Rezerwacja wizyt do przychodni i specjalistów dla osób starszych
 18. Pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych
Wiązownica 95
28-200 Staszów

882599422 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego