Ogloszenia duszpasterskie 29 stycznia 2023

 

 1. Przeżywamy w Kościele czwartą niedzielę zwykłą.

 2.       Dnia 2 lutego w Kościele Powszechnym obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego. Centralne uroczystości w naszej diecezji odbędą się w Opatowie w klasztorze Ojców Bernardynów pod przewodnictwem Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. Zachęcamy do modlitwy w intencji osób konsekrowanych. 

 3.       W dniach 4 – 5 lutego w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach odbędzie się pielgrzymka sadowników i ogrodników. Uroczysta Msza św. sprawowana będzie w niedzielę 5 lutego o godz. 12.30. Zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.

 4. Kurs ewangelizacyjny Alpha organizowany jest w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulisławicach. Kurs ma na celu wprowadzenie w podstawy wiary chrześcijańskiej poprzez serię wykładów i dyskusji. Organizatorzy określają ją jako „okazję do poznania sensu życia”. Początek kursu 13 lutego br. Kontakt tel: 535 574 549 lub 530 351 215.

 5.        Dnia 10 lutego br. o godz. 16.00 w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu odbędzie się prezentacja książki ks. prof. dra hab. Stanisława Zięby „Przyroda procesem ewolucji i informacji”. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu. 

 

 1. Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej. W tygodniku Niedziela możemy przeczytać o obronie Świętego Jana Pawła II przez dziennikarzy, o starości, która nie musi być samotna, o Matce Bożej Obrończyni od burz i innych niebezpieczeństw, o recenzjach dotyczących serialu o Jezusie pt. „Wybrani” i wiele innych artykułów, także z naszej diecezji.

 2. Serdeczne Bóg zapłać za przygotowanie świątyni na niedzielę przez Magdalenę Opalę, Małgorzatę Góral, Ewę Miklewicz, Urszulę Wolską, Monikę Sałata i ofiarę na środki czystości 50 zł. W sobotę zapraszam kolejnych parafian z Czajkowa Północnego na godz. 9.00, aby przygotować świątynię na niedzielę.

 3. W czwartek w Uroczystość Ofiarowania Pańskiego zapraszamy dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej na godzinę dziesiątą (godz. 10.00). Zostaną podczas niej wręczone świece i modlitewniki.

 4. W tym tygodniu przeżywamy Pierwszy Czwartek. Piątek i Sobotę Miesiąca. W piątek kapłan odwiedzi chorych od godz. 9.00 – można w zakrystii i przez tel. 882599422zgłaszać chorych. W sobotę zapraszamy na Różaniec Święty na godz. 17.00.

 5. Bóg zapłać za ofiary na działania w parafii. Ofiary na funkcjonowanie parafii można składać na tacę, jak również poprzez rachunek internetowy:

  Bank Spółdzielczy w Staszowie 27 9431 0005 2001 0020 6066 0001, który jest wyświetlony na stronie internetowej: www.parafiawiazownica.pl.

 6. Wszystkim życzymy dobrego przeżywania dnia niedzielnego z szczególnym błogosławieństwem dla dzieci i młodzieży rozpoczynających swoje ferie zimowe. Jubilatom tego dnia i bieżącego tygodnia składamy wiele życzeń dobrego zdrowia, błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności.

   

 

IV Niedziela Zwykła 29 stycznia 2023

7.00

Śp. Michała (21 rocz. śm.), Mariannę Jońców

Int. zam. przez dzieci

8.30

Śp. Michała, Krystynę Bąków

W Czajkowie;

8.30

Śp. Jerzego (7 rocz. śm.), Michała, Mariannę, Edwarda, Zdzisława Fortunów

W Smerdynie; Int. zam. przez rodzinę

10.00

Śp. Henrykę (15 rocz. śm.), Franciszka (13 rocz. śm.) Seremaków

Int. zam. syna Waldemara

12.00

W intencji parafian

Suma parafialna

16.00

Śp. Henryka Bonarka (roc.z śm.)

 

Poniedziałek 30 stycznia 2023

15.30

Śp. Genowefę Józefa Kosów

 

16.00

Śp. Juliannę (2 rocz. śm.), Wincentego Chłodnickich, Wiesława Jońcę

 

Wtorek 31 stycznia 2023 Św. Jana Bosko

15.30

Śp. Zofię Gaweł

Int. zam. przez rodzinę Gach

16.00

Śp. Halinę Jońcę, zm. z rodziny Jońców i Baczyńskich

Int. zam. przez męża z dziećmi

Środa 1 lutego 2023

15.30

Śp. Irenę Grygiel

Int. zam. przez dzieci z rodzinami

16.00

Śp. Przemysława Kubika

Int. zam. przez uczest. pogrzebu

Czwartek 2 lutego 2023 Urocz. Ofiarowania Pańskiego

7.00

Śp. Tadeusza Kaczmarskiego, Wiktorię, Wacława Madejskich

 

10.00

Śp. Władysława Drzymalskiego (25 rocz. śm.)

Int. zam. przez syna Zygmunta z rodziną

12.00

Śp. Tadeusza Golonkę (24 rocz. śm.), Stefanię Głowacką, Alfreda Sieranta

Int. zam. przez Zofię Golonkę

16.00

Śp. Józefa, Wandę Śmiechowskich

Int. zam. przez syna Zygmunta

18.00

Śp. Mariannę, Michała Olejarskich, Ryszarda Adamczyka, Agatę, Andrzeja Brzyszczów

W Czajkowie

Piątek 3 lutego 2023 Św. Błażeja, Św. Oskara

15.30

Śp. Wacławę (19 rocz. śm.), Józefa, Wiesława Kumańskich, Mariana Bąka

 

16.00

Śp. Błażeja, Marię Kubików, Ryszarda, Stanisława, Józefę Lipców

Int. zam. przez Wiesława z rodziną

18.00

Śp. Stanisława Tutaka (50 rocz. śm.), zm. z Tutaków, Niedzielskich i Beksińskich

W Czajkowie; Int. zam. przez Jana

  

Sobota 4 lutego 2023

15.30

Śp. Wacława Kaptura (2 rocz. śm.), Mariannę, Michała Kapturów

 

16.00

Śp. Edwarda Ozdobę (18 rocz. śm.)

Int. zam. przez żonę i dzieci

16.30

Śp. Balbinę (rocz. śm.), Karola Koszelaka, Jana Wąsika i zm. z rodz.

Int. zam. przez rodzinę

18.00

Śp. Irenę (2 rocz. śm.), Mieczysława Olejarskich, Stefana, Piotra Banasiów

W Czajkowie

V Niedziela Zwykła 5 lutego 2023

7.00

Śp. Andrzeja, Wandę, Kazimierza Kubików

Int. zam. przez rodzinę

8.30

Śp. Franciszkę, Józefa, Stanisława Głowackich, zm. z rodziny

W Czajkowie; Int. zam. przez rodzinę

8.30

Śp. Kazimierza Śledzińskiego

W Smerdynie; Int. zam. przez rodzinę Pyrek

10.00

Śp. Annę, Mateusza, Eugeniusza Dzieciuch

Int. zam. Zofię Dzieciuch

12.00

W intencji parafian

Suma parafialna

16.00

Śp. Mieczysława, Irenę, Stanisława, Andrzeja Przybyłków, Edwarda, Walerię, Wincentego Hałasów

Int. zam. przez Danutę i Kryspina Głowackich

 

 

  

Często powtarzamy stwierdzenie, że Kościół założył Jezus Chrystus. Mamy jednak trudność zidentyfikować, w którym momencie to nastąpiło. Nauczanie Kościoła na ten temat stwierdza, że całe życie i dzieło Jezusa było skierowane na powołanie „ludu nowego Przymierza”. Jezus gromadził wokół siebie uczniów, którym głosił Dobrą Nowinę. Z nich wybrał Dwunastu (por. Łk 6,12-16), z którymi wiele przebywał, rozmawiał, którym bardziej szczegółowo niż innym, wyjaśniał tajemnice królestwa Bożego. Wszyscy uczniowie Zbawiciela, którzy słuchali Jego słów i wypełniali wolę Boga Ojca, stanowili wraz z Maryją jedną rodzinę Chrystusa (por. Mt 12,48-50). W tej nowej wspólnocie uczniów Jezusa szczególne miejsce zajmował św. Piotr. On i inni apostołowie byli najbliższymi współpracownikami Zbawiciela.

Założona przez Chrystusa nowa wspólnota miała być zaczątkiem i twórcą zjednoczenia ludzkości z Bogiem. Jezus wybrał swoich uczniów, aby z Nim przekształcali i jednoczyli świat. Zbawiciel posłał swoich apostołów (por. Łk 9,1-16), a potem siedemdziesięciu dwóch uczniów (por. Łk 10,1-12), żeby głosili Jego Ewangelię i przemieniali świat. Bardzo ważnym wydarzeniem dla nowej wspólnoty uczniów Chrystusa było ustanowienie przez Niego - w czasie Ostatniej Wieczerzy – Sakramentu Eucharystii (por. Mt 26,26-30). Dzięki temu sakramentowi Jezus Chrystus w szczególny sposób jednoczy Swoich uczniów ze Sobą. Chrystus pozostał z nami obecny w Eucharystii. Kiedy kapłan, w czasie Mszy św. wymawia w Jego imieniu słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało Moje” oraz „Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich Krwi Mojej...”, wtedy chleb i wino przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Pod postaciami chleba i wina obecny jest zmartwychwstały Chrystus, prawdziwy człowiek i Bóg. W czasie sprawowania Najświętszej Ofiary Jezus Chrystus gromadzi swoich uczniów, poucza ich słowami Pisma św., a przez Komunię św. jednoczy ich ze sobą. Utworzona przez Jezusa wspólnota Kościoła umacnia się dzięki sprawowaniu liturgii eucharystycznej.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla rodzącego się Kościoła był dzień Pięćdziesiątnicy. Chrystus - który wstąpił do nieba i zasiadł po prawicy Ojca - posłał od Niego Ducha Świętego swoim uczniom, aby ich oświecił i umocnił (por. Dz 4,1-22). Duch Święty stanowi moc Kościoła i fundament Jego jedności. Umocniony przez Niego Kościół ma budować królestwo Boże, czyli rzeczywistość podporządkowaną całkowicie Bogu i Jego prawu miłości. Formowanie się Kościoła miało więc wiele etapów. Nie potrafimy wyróżnić tylko jednego wydarzenia i utożsamić z założeniem Kościoła. Dlatego odpowiadając na pytanie zawarte w tytule katechezy należy podkreślić, że cała działalność Jezusa zmierzała ku temu by powstał Kościół.

 

 

  

  

  

  

Wiązownica 95
28-200 Staszów

882599422 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego