Kościoły i kaplice na terenie parafii:

Czajków Pólnocny

Kościół Filialny w Czajkowie Północnym. pod wezwanie Bł. Ks. Antoniego Rewery trzy nawowy powstał z inicjatywy ks. Jerzego Rybusińskiego. Plany budowy kościoła murowanego z kamienia i cegły przedstawił p. Zygmunt Drzymalski z Wiązownicy Dużej . Wykopy i zalewanie fundamentów rozpoczęto w październiku 2001. W 2002 kościół pokryto aluminiowa blachą. W 2003 ks. Bp Marian Zimałek dokonał poświęcenia nowej świątyni. Odległości 9 kilometrów od kościoła parafialnego. Msze święte w niedziele 8.30. W dni powszednie Msza św. w zależności od potrzeby godz. 18.00, Zawsze nabożeństwa majowe ,październikowe godz. 18.00. Odpust 12 czerwca, przenoszony na najbliższa niedzielę.

Smerdyna

Kaplica w Smerdynie pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej. Kaplica Metalowa przewieziona w 2006 z Czajkowa Północnego. Odległość 6 kilometrów od Wiązownicy. Tę kaplicę metalową w 1983 zbudował w Sandomierzu ks. Antoni Firmanty, w 1998 została podarowana prze ks. Józefa Śmigla i przewieziona do Czajkowa Północnego a w 2006 roku przewieziona z Czajkowa Północnego do Smerdyny. Kaplica jest położona na działce Stanisława Marcinkowskiego , 6 listopada 2005 roku została podpisana umowa dzierżawy wydzielonej działki o powierzchni 0,15 ha przez ówczesnego ks. proboszcza Jerzego Rybusińskiego, z przeznaczeniem pod budowę kaplicy na tej działce nr ewidencyjny 1949. W 2006 roku została wydana decyzja Nr 106/06 o warunkach zabudowy. Całą dokumentację przygotowywało Biuro Projektowe z Wykonawstwem Zygmunta Drzymalskiego z Wiązownicy Dużej. Ksiądz kanonik mgr Wiesław Opiat po objęciu parafii Wiązownica w 2006 roku rozpoczął starania aby tę działkę przejąć na parafię-jako własność parafii. Prace trwały kilka lat , ze względu na wcześniej wydane decyzje o zabudowie, małej działki o powierzchni o,15 ha. Został przygotowany wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie o wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości. Wstępny projekt podziału został opracowany przez mgr inż. Sylwię Klocek geodetę ze Smerdyny, całość prac była pilotowana przez pana geodetę inż. Stanisława Klocka ze Smerdyny. Mapa z wydzieleniem działek pod kaplicę została zaewidencjonowana w POGDK w dniu 28.12.2009 roku. Wniosek o zatwierdzenie tej mapy podziału został podpisany przez Stanisława Marcnkowskiego i został złożony w UMiG w Staszowie 08.01.2010 roku. W dniu 7 czerwca 2010 roku w Kancelarii Notarialnej w Staszowie mgr Agaty Widanka w obecności ks. proboszcza i Stanisława Marcinkowskiego została podpisana Umowa Darowizny, przekazania na rzec parafii dwóch działek o nr 1949/1 i 1949/2 o powierzchni 7363 metrów kwadratowych. W ten sposób został zakończony pewien etap, w/w nieruchomości po podziale przeszły na własność parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Została założona nowa księga wieczysta. Msza święta w niedzielę 14.30. W dni powszednie msze święte w zależności od potrzeby godz. 18.00. Zawsze nabożeństwa majowe , październikowe godz. 18.00. Odpust 29 maja, przenoszony na najbliższa niedzielę.

Do parafii należą:

Bukowa, Czajków Południowy, Czajków Północny , Łukawica, Smerdyna, Wiązownica Duża, Wiązownica Kolonia, Wiązownica Mała

Wiązownica 95
28-200 Staszów

882599422 parafiawiazownica@gmail.com

Msze święte

Niedziela i Święta

7:00, 10:00, 12:00, 16:00

8:30 (Czajków Północny)

14:30 (Smerdyna)

Dni powszednie

16:00

Papież Franciszek

Modlitwa do św. Michała

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy! A Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Konto bankowe parafii

Bank Spółdzielczy w Staszowie

27 9431 0005 2001 0020 6066 0001

z dopiskiem
Darowizna na cele kultu religijnego